Inspiratiedag ‘Om al wat leeft’

Op 30-11-2019 in UTRECHT

Tijdens deze dag onderzoeken we wat de christelijke spiritualiteit ons op dat vlak te bieden heeft.

Inspiratiedag om al wat leeft
Duurzaamheid en christelijke spiritualiteit
Duurzaamheid staat eindelijk hoog op de maatschappelijke agenda. We worden – op een steeds urgentere manier – uitgenodigd om stil te staan bij de kostbaarheid en kwetsbaarheid van deze schepping. Maar waar
halen we de kracht en inspiratie vandaan om ons leven écht om te gooien en de zorg voor de aarde (weer) centraal te stellen?
 
 
 
Tijdens deze dag onderzoeken we wat de christelijke spiritualiteit ons op dat vlak te bieden heeft. Daarnaast is er ook ruimte om je te laten inspireren door een verdiept contact met de natuur tijdens wandeling en meditatie. Tijdens de lezingenronde in de ochtend vertelt Trees van Montfoort over haar onderzoek naar een theologie die recht doet aan vrouwen en aan de aarde. In haar boek Groene theologie herleest ze de Bijbel en verwerkt ze de inzichten van verschillende ecofeministische theologen. Tegenover het begrip rentmeesterschap plaatst ze Vrouwe Wijsheid.
 
Vervolgens laat Guy Dilweg ons zien op welke manier de pauselijke encycliek Laudato si’ ons kan inspireren tot een meer duurzame manier van leven. De paus nodigt ons uit tot een ‘ecologische bekering’. Daarbij verwijst hij veelvuldig naar Franciscus van Assisi, de kleine arme die in harmonie leefde met de aarde en de armen.
 
In de middag staan er verschillende workshops op het programma:
- Trees van Montfoort over de ecofeministische theologie van Catherine Keller, die mystiek, postmoderne filosofie en moderne natuurkunde inzet voor een verrassende uitleg van christelijke bronnen.
- Guy Dilweg duikt met ons in het Loflied der Schepselen, het Zonnelied. Franciscus van Assisi dichtte dit lied aan het eind van zijn leven toen hij uit een diepe crisis ontwaakte. Heel de schepping zingt de lof van de Schepper. We onderzoeken of wij met dit lied kunnen instemmen en zo ja, hoe dan?
- Marieke van Andel neemt ons mee op een WonderWandeling, een uitnodiging om je eigen lichaam en de natuur om je heen te ervaren vanuit rust, verbinding en verwondering.
 
Trees van Montfoort is onderzoeker, theoloog en journalist, auteur van het boek Groene theologie (Skandalon 2019). Zie www.VanMontfoortCommunicatie.nl.
Guy Dilweg is franciscaan. Hij was de initiatiefnemer van het het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg (1991-2017) en een promotor van Laudato si’.
Marieke van Andel is natuurcoach, culturele antropologe en dol op groen. Vanuit haar bedrijf ‘Jewildenatuur’ geeft ze workshops en individuele coaching.
 
Aanmelden: vóór 28 november

Terug naar de agenda Terug naar de agenda