Symposium 'Op de bres voor een bevrijdende democratie: een theologische bijdrage aan het debat'

Op 13-12-2019 in NIJMEGEN

In binnen- en buitenland verheffen verschillende groepen hun stem om gehoord te worden, van klimaatspijbelaars tot gele hesjes. Angst en onzekerheid voeden polarisering en wantrouwen, waardoor de democratie onder druk komt te staan. Wat zijn de problemen van de huidige democratie? Hoe kunnen burgers deelnemen aan een democratisch Nederland en Europa in een tijd van groeiende ongelijkheid en populisme?

 

Vooraankondiging / Save the date

Dertig jaar geleden wijdde de theoloog Edward Schillebeeckx in zijn boek Mensen als verhaal van God ook aandacht aan de democratie. Hij vroeg zich af hoe een meer democratische kerk zou kunnen bijdragen aan een geschiedenis van heil en bevrijding. Zijn centrale uitgangspunt daarbij was Gods bevrijdende aanwezigheid in de geschiedenis van lijden en onderdrukking - in het bijzonder in het verzet hiertegen. Kan de kritische visie van Schillebeeckx een inspiratie zijn voor hedendaagse politieke vragen? Hoe kunnen theologische bronnen en religieuze leefvormen oproepen tot een ander, bevrijdend perspectief?

Op het symposium van 13 december willen wij in gesprek gaan over hoe een theologie in de geest van Schillebeeckx kan bijdragen aan ons denken over democratie vandaag. De inzichten van onder andere hoofdsprekers Herman Van Rompuy (oud-voorzitter van de Europese Commissie), Ellen Van Stichel (onderzoeker aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving) en Stephan van Erp (hoogleraar Edward Schillebeeckx, Radboud Universiteit Nijmegen) zullen in de ochtend het startpunt vormen van de discussie, die in de middag wordt voortgezet in drie workshops over klimaatverandering, democratiseringsprocessen op organisatieniveau en de dominicaanse visie op democratie.

Dit symposium is een samenwerking van de Edward Schillebeeckx leerstoel (Radboud Universiteit Nijmegen) en het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (Amsterdam).

Wanneer: vrijdag 13 december 2019
Waar: Theaterzaal C, Radboud Universiteit, Nijmegen

Meer informatie over programma en aanmelding volgt binnenkort.
Zie ook: http://www.dsts.nl/symposium-rond-bevrijdende-democratie-in-het-spoor-van-schillebeeckx-13-december/

 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda