Kleurrijk Religieus Leven: Zout der Aarde

Op 15-11-2019 in TILBURG

Op 15 november vindt van 10.30 u. tot 16.00 u. Kleurrijk Religieus Leven plaats in het Generalaat van de Fraters van Tilburg. Dit jaar is het thema: Zout der Aarde, de rol van religieuze gemeenschappen in een geseculariseerde samenleving.

Kleurrijk Religieus Leven 2019 sluit aan op het jaarthema 2019 van de KNR: ‘Hij heeft mij gezonden' (Lukas 4, 18) – Wat is onze missie?’ We zullen het speciaal hebben over de rol van religieuze gemeenschappen in een seculiere samenleving.

Kerkelijke vernieuwing en toekomstgerichte gemeenschappen

Mgr. Gerard de Korte heeft een duidelijke visie op kerkelijke vernieuwing en zal die met ons delen. Daarop zullen twee gemeenschappen van religieuzen presenteren hoe zij bezig zijn met nieuwe vormen van aanwezigheid in een geseculariseerde context.

Dhr. Paul Wennekes heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar toekomstgericht religieus gemeenschapsleven in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Hij zal daarover vertellen en ons uitdagen daarover met elkaar in gesprek te gaan. We doen dat in gespreksgroepen, waarin deelnemers zoveel mogelijk in hun eigen taal kunnen spreken.

Kleurrijk Religieus Leven staat open voor alle religieuzen die binnen de Nederlandse kerk en samenleving pastoraal of missionair actief zijn: zowel buitenlandse religieuzen als Nederlandse religieuzen. Kleurrijk Religieus Leven brengt hen met elkaar in contact en bevordert de onderlinge dialoog en uitwisseling.

Programma

10.00 u.           :           Ontvangst met koffie of thee

10.30 u.           :           Welkom
10.35 u.           :           Opening met gebed

10.45 u.           :           Toespraak Mgr. G. de Korte

11.10 u.           :           Eerste presentatie van een religieuze gemeenschap

11.30 u.           :           Tweede presentatie van een religieuze gemeenschap

12.15 u.           :           Lunchpauze – gelieve zelf voor uw lunch te zorgen

13.15 u.           :           Toespraak dhr. Paul Wennekes

13.40 u.           :           Gesprekken in taalgroepen

15.00 u.           :           Pauze

15.20 u.           :           Eucharistieviering

16.00 u.           :           Napraten met een drankje en hapjes

Praktische informatie

Datum: 15 november 2019
Locatie: Generalaat Fraters CMM, Gasthuisring 54 in Tilburg (vlakbij het NS-station)
Tijd: van 10.00 u. tot 16.00 u.
Voor wie: alle religieuzen die in Nederland actief zijn in pastoraat en missie
Opgave: voor 10 november bij CMBR e-mail: cmbr@knr.nl of tel.: 073 - 6921321
Deelname is gratis

Poster KRL 2019

Terug naar de agenda Terug naar de agenda