AMA-dag

Op 27-9-2019 in VUGHT

Mensen met een Missie organiseert de jaarlijkse AMA-dag voor religieuzen.

Religieus Leiderschap zal centraal staan gedurende de dag. Hoe gaan wij daarmee om? In hoeverre sluiten wij bij religieuze leiders (m/v) aan? De AMA-commissie heeft een werkschrift geschreven waarin een viertal aandachtspunten uitgewerkt zijn die belangrijk zijn om over te reflecteren en in de praktijk van het werk toe te passen. In de samenwerking met onze zuidelijke partnerorganisaties speelt religieus leiderschap een belangrijke rol, zowel op lokaal als op (inter)nationaal niveau.

In de workshops tijdens de AMA-dag zullen de verantwoordelijken van de landenprogramma’s vertellen over het werk dat  AMA ondersteunt. Daar zal onze eigen rol als programmaverantwoordelijken als ook de rol van religieuze leiders specifiek belicht worden. Gezien de faith based achtergrond van Mensen met een Missie  en de partnerorganisaties zijn we in een goede positie om op verschillende niveaus samen te werken met religieuze leiders van de RK en andere religies. De verschillende contexten en lokale mores spelen daarin een belangrijke rol. We vertellen daar op de AMA-dag over en horen dan graag uw reacties en ervaringen.

Locactie: Kloosterhotel ZIN, Vught

Inloop vanaf 9u30, start programma om 10 uur, einde programma 16u30 (inclusief tijd voor ontmoeting bij drankje en hapjes)

Voor de aanmelding ontvangt men begin augustus een uitnodigingsbrief

Terug naar de agenda Terug naar de agenda