Themadag COR -FKR: ‘Wonen met zorg nu en in de toekomst’.

Op 25-9-2019 in 'S HERTOGENBOSCH

De commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) en de financiele commissie (FKR) organiseren hun jaarlijkse themadag in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch.

Het ochtendgedeelte wordt, ingevuld door de FKR . Sprekers zijn:

Mevrouw mr. drs. Daniëlle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Zij zal spreken over het onderwerp ‘Gemeenschappelijke Belangenbehartiging’.
De heer Tom Boesten, Stafmedewerker Bestuurbaarheid, zal ingaan op de samenwerkingsvorm ‘Samenwerkende Religieuzen Teteringen’ die door de religieuzen is opgezet in Woonzorgcentrum Teteringen.

Voor het middaggedeelte heeft de COR een tweetal sprekers uitgenodigd:

Zr. Riet Hendriksen, zusters van de Voorzienigheid: ‘Een waardevolle samenwerking…. zonder vervreemding?’
Mw. Marije Vermaas, beleidsmedwerker Agora ‘Het belang van geestelijke verzorging, ook thuis’

Aanmelden en meer informatie via Nita van Bergen

Terug naar de agenda Terug naar de agenda