Missionaire Organisaties en hun Toekomst

Op 12-6-2019 in AMSTERDAM

Op 12 juni 2019 vindt een speciale bijeenkomst plaats van "Moet" – Missionaire Organisaties en hun Toekomst

Gedoopt en gezonden: De missie van de Kerk van Christus in de wereld’

Dit is het thema van de Buitengewone  Missiemaand  die  wordt  gehouden  in  oktober  2019.  Voor  kerk en religieuzen  in  Nederland  is  dit  aanleiding  om  de  vraag  op  te  pakken wat onze missie anno 2019 is. De wereld verandert door globalisering en digitalisering immers razendsnel. Wat betekent de opdracht nu om ‘te gaan tot alle  volkeren  en  hen  te  maken  tot  Jezus’  leerlingen’ (vgl. Matt h. 28,19)? Hoe zien wij onze missie? Waartoe voelen wij ons geroepen?
 
De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft  binnen dit kader in het voorjaar van 2019 ‘Missietafels’ georganiseerd. Elke Missietafel had een eigen insteek: ‘Missie in een multi culturele samenleving’ (Rott erdam), ‘Missie in een geseculariseerde samenleving’ (Weert) en ‘Missie en de toekomst van de aarde’ (Amsterdam).
De gedachten en conclusies worden op deze dag gepresenteerd.

De plaats is de All Saints Church in Amsterdam – Zuidoost. Spreker is prof. dr. Stefan Paas, de theoloog des vaderlands. De bijeenkomst staat in het teken van de Buitengewone Missiemaand die Paus Franciscus heeft uitgeroepen naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Apostolische Brief Maximum Illud over missie.

Download hier de folder

Meer hierover op deze pagina.

Terug naar de agenda Terug naar de agenda