Inspiratiedag 'Caritas beweegt'

Op 6-4-2019 in NIEUWKUIJK

De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. De dag is bestemd voor vrijwilligers: leden van PCI-en en armbesturen, van caritaswerkgroepen en werkgroepen diaconie

VOORAANKONDIGING INSPIRATIEDAG ‘CARITAS BEWEEGT’
De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. De dag is bestemd voor vrijwilligers: leden van PCI-en en armbesturen, van caritaswerkgroepen en werkgroepen diaconie en wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.Caritas
Het ochtendprogramma bestaat uit een eucharistieviering en diverse inleidingen. Kardinaal Peter Turkson,
hoofd van de dicasterie voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan, zal spreken over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving.
Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer,
vicevoorzitter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor diaconie.
’s Middags kunnen de deelnemers in twee rondes workshops kennis maken met 12 inspirerende
diaconale projecten uit het hele land. De inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
Kansfonds. De komende maand verschijnt de uitnodiging met een uitgewerkt programma.
D P
 
Noteer nu alvast de datum. Voor meer informatie en/of aanmelding: inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl met
vermelding van plaats en functie.
Kansfonds
 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda