Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens

Op 8-2-2019 in DEN BOSCH

Gaudete et Exsultate Op het feest van St. Jozef, 19 maart jl., verscheen de apostolische brief van paus Franciscus “Gaudete et Exsultate – over de roep tot heiligheid in de wereld van vandaag”. Paus Franciscus brengt in dit schrijven gedachten naar voren waarover hij in de afgelopen jaren veel gesproken heeft.

Jezus heeft een vreugdevolle boodschap verkondigd. Hij biedt ons het ware leven en het echte geluk aan. In deze brief wil paus Franciscus de roep tot heiligheid zo uiteenzetten dat hij in de hedendaagse context concreet gestalte kan krijgen. “Want de Heer heeft ieder van ons uitgekozen, opdat we in de liefde heilig en zuiver voor hem leven” (Ef. 1,4).
 
Synode van Dordrecht 1618-1619 De Protestantse Kerk in Nederland herdenkt in 2018 en 2019 dat 400 jaar geleden de Synode van Dordrecht plaatsvond. Deze Synode waaraan ook vertegenwoordigers van andere protestantse kerken deelnamen is vooral in herinnering gebleven vanwege de Dordtse leerregels. De belijdenis van Gods uitverkiezend handelen (of predestinatie) is een kenmerk geworden van de calvinistische traditie – sterker nog: ze is diep geworteld in de kerk der eeuwen. In het leerstuk gaat het om de oude discussie tussen Augustinus en Pelagius en later die tussen Luther en Erasmus over de relatie tussen genade en vrije wil.
Het is opmerkelijk dat ook paus Franciscus in bovengenoemde apostolische brief aan die oude discussie raakt in zijn kritiek op moderne vormen van gnostiek en pelagianisme.
Op deze oecumenische studiebijeenkomst willen we tegen de achtergrond van 400 jaar Dordt en de apostolische brief Gaudete et Exsultate vanuit een systematisch-theologische invalshoek de vraag stellen naar de bestemming van de mens.
 
Meer informatie over Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens vindt u hier

Terug naar de agenda Terug naar de agenda