Dialoogbijeenkomst voor de meest vitale Religieuze Instituten

Op 17-1-2019 in TILBURG

Op donderdag 17 januari 2019, van 14.00 tot 17.00 uur, organiseert de KNR een dialoogbijeenkomst voor de meest vitale Religieuze Instituten: een middag om ervaringen uit te wisselen rond zaken als toekomstperspectieven, generatie-verschillen en kerkelijke oriëntatie.

Jongeren bij zonsondergang - Eddi Aguirre via Unsplash.comDiverse ordes en congregaties kennen de laatste jaren een zekere aanwas van jonge religieuzen. Daar mogen we blij mee zijn, maar geregeld zien we ook dat daarbij generatieverschillen zichtbaar worden die binnen gemeenschappen tot spanningen leiden. Pater René Dinklo, provinciaal van de Dominicanen, schreef daarover in het KNR-bulletin van maart 2018, in het artikel Deining en onderstroom. Luisteren naar elkaar, zegt hij, is het startpunt om te komen tot een nieuwe toekomst. “Gezamenlijkheid komt tot stand wanneer verschillende generaties echt naar elkaar luisteren. Alle verschillen zullen hierdoor niet worden opgeheven, maar er wordt dan wel gewerkt aan het vinden van de gemeen­schappelijke onderstroom.”

Afgelopen jaar deed hij ook het voorstel daarover een bijeenkomst te beleggen met Hogere Oversten, die hiermee binnen hun eigen religieus instituut in aanraking komen. In KNR-verband pakken we die gedachte graag op.

Daarom nodigen wij u uit voor een dialoogbijeenkomst rond dit thema. Een middag om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Voorlopig programma

 • Opening, welkom en kennismaking.
 • Gedachtevorming rond onze toekomstperspectieven, met aandacht voor:
  – De relatie tussen oudere en jongere generaties.
  – Kerkelijke oriëntatie en beleving van de relatie tot de bisschoppen.
  – Reflectie op het religieuze leven van de toekomst – theologie van het religieuze leven.
 • Conclusies, eventueel vervolg en sluiting.

Wij nodigen in de eerste plaats die religieuze instituten uit die

 • één of meer jonge religieuzen hebben (jonger dan 45 jaar)
 • of een vormingsverantwoordelijke.

Uiteraard zijn vertegenwoordigers van ieder religieus instituut dat zich hierbij betrokken voelt welkom.

Datum – donderdag 17 januari 2019, van 14.00 tot 17.00 uur

Plaats    – Generalaat Fraters van Tilburg

Een verder uitgewerkt programma volgt in november.

U kunt zich aanmelden via communicatie@knr.nl.

Terug naar de agenda Terug naar de agenda