AMA-dag

Op 14-9-2018 in VUGHT

Op 14 september wordt de jaarlijkse AMA-dag gehouden. Op deze dag zullen negen lokale contactpersonen van de AMA-programma’s te gast zijn. Het thema van de dag is dan ook:Verbinden over grenzen / Crossing Boundaries


De ‘AMA werkwijze’ betekent o.a. trouw zijn aan elkaar, doorzetten bij tegenslagen maar vooral ook werken vanuit gelijkwaardige relaties tussen partners in Azië, Afrika en Latijns Amerika en de mensen met een missie in Nederland. Om die samenwerking concreet te maken zijn uit negen landen lokale contactpersonen aanwezig zijn. U kunt kennismaken met hun missionaire gedrevenheid in de landen-bijeenkomsten die zij samen met de programmaverantwoordelijken van Mensen met een Missie verzorgen.

De lokale contactpersonen vervullen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s. Zij zijn de hele week voorafgaande aan de AMA-dag te gast bij Mensen met een Missie. Samen met hen is gewerkt aan de ontwikkeling van het beleid m.b.t. de landenprogramma’s en aan de uitwisseling van kennis en expertise op het gebied veiligheid, fondsenwerving en communicatie. De AMA-dag vormt het sluitstuk van deze werkweek.

Hoofdlijnen van het programma

In de ochtend zal u een kijkje over de grenzen worden geboden door Séamus O’Leary van de Ierse organisatie Miséan Cara. Hij verzorgt een lezing over ‘The missionary approach to development’. Miséan Cara ondersteunt missionaire projecten in 51 landen en is nauw verbonden met de Ierse religieuzen.
Andere onderdelen van het programma zijn:

  • Opening en afsluiting door de AMA-commissie;
  • Een korte presentatie van Rick van der Woud, directeur van Mensen met een Missie.
  • Twee ronden met deelbijeenkomsten (voor en na de lunch).

U bent welkom vanaf 9.30 uur. Om 10.00 start het programma. We sluiten de dag om circa
16.00 uur af met ontmoeting en samenzijn in Kloosterhotel Zin in Vugt.
Kloosterhotel ZIN is per auto gemakkelijk bereikbaar. Met OV iets minder; er stopt helaas
geen lijnbus voor de deur. Daarom hebben wij een gratis taxidienst geregeld vanaf station
Vught. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.
Graag aanmelden vóór 1 september
Meer informatie:

Terug naar de agenda Terug naar de agenda