WOI Studiedag: De prijs van vrede. Geweldloosheid in een gewelddadige wereld

Op 14-11-2017 in 'S-HERTOGENBOSCH

De werkgroep overleg wetenschappelijke instituten van de KNR organiseert op 14 november a.s. een studiedag over het thema Geweldloosheid

Aansluitend bij de vredesboodschap van paus Franciscus aan het begin van het jaar heeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen geweldloosheid en rechtvaardige vrede tot thema gekozen voor het jaar 2017. In dat kader organiseerden de gezamenlijke wetenschappelijke instituten die verbonden zijn met de religieuzen in Nederland, een studiedag. Op deze dag presenteerdenn zij ook een boek. Studiedag en boek hebben als titel: De prijs van de vrede: geweldloosheid in een gewelddadige wereld?

De prijs van de vrede

De afgelopen jaren zijn we ons opnieuw bewust geworden van de fragiliteit van de vrede waar grote delen van Europa zich al zo lang in hebben kunnen verheugen. Oorlogen met grote vluchtelingenstromen tot gevolg, aanslagen ver weg en dicht bij, spanningen tussen de grootmachten. Deze ontwikkelingen maken ons minder optimistisch over de toekomst.
Deze zorgen over de toekomst van Nederland, van Europa en van de wereld, leiden echter ook tot  reflectie en actie. Actie wat betreft opvang van vluchtelingen, actie wat betreft dialoog en compassie in Nederland, actie wat betreft vredesactiviteiten in conflictregio's. Kerken en individuele  christenen dragen hier volop aan bij, en staan daarmee in een lange traditie van actie, contemplatie en reflectie.

Reflectie

In de bundel, reflecteren de stafleden van de wetenschappelijke instituten die een band hebben met de Nederlandse religieuzen, op deze problematiek. Tijdens de studiedag kwamen de thema's die in de bundel aan de orde komen, aan bod: Hoe kun je daadwerkelijke en blijvende vrede bewerkstelligen? Welke onderliggende problemen moeten daarvoor worden opgelost? Is er nog een ander antwoord mogelijk dan het ophogen van defensiebudgetten, het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen en het steeds verder monitoren van iedereen met verdachte connecties? Welke rol kan de christelijke traditie spelen in het nadenken over deze vragen? .

Bestellen

De bundel is te bestellen voor € 14,90 excl. verzendkosten bij de KNR: communicatie@knr.nl of tel: 073-6921321

 

 

 

 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda