Landelijke inspiratiedag Laudato Si

Op 23-4-2016 in BENNEKOM

Een landelijke dag voor alle mensen van goede wil, die aan de slag willen met de oproep van paus Franciscus zorg te dragen voor onze schepping.

Aanleiding

Vorig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ uit. Daarin roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De ommekeer waartoe Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Hoe kunnen we dat waar maken? Met wie kunnen we daarbij optrekken?

Inhoud

De Landelijke Inspiratiedag is een interkerkelijk initiatief die mensen wil inspireren en uitdagen werk te maken van de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’. Vertegenwoordigers van andere religies zullen bijdragen leveren aan de dag. Hoofd, hart en handen zullen worden aangesproken in een afwisselend programma. Er zijn speciale programma’s voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers de gevolgen voelen van de beslissingen die nu worden genomen.

Programma

10.00 u. :           Kerk open. Koffie en thee staan klaar
10.30 u. :           Welkom door mgr. Gerard de Korte; toelichting programma door moderator Martine Vonk
10.40 u. :           Openingsviering, m.m.v. mgr. G. de Korte en Ds. Anne Verbaan
11.10 u. :           Toespraak door Herman Wijffels
11.30 u. :           Presentatie van activiteiten in den lande rond Laudato Si’ (‘zeepkistpitches’)
12.00 u. :           Luchtig intermezzo
12.15 u. :           Ideeënmarkt
12.30 u. :           Middagpauze, biologische catering
13.30 u. :           Eerste ronde workshops
14.30 u. :           Pauze
14.45 u. :           Tweede ronde workshops
15.45 u. :           Ideeën en conclusies worden opgehangen in een ‘Boom voor de Aarde’
16.00 u. :           Afsluitend gebed
16.15 u. :           Mogelijkheid om nog wat te blijven drinken

Overzicht workshops

Tijdens de dag worden twee rondes workshops gehouden met diverse thema's en onderwerpen. Bij binnenkomst kunt u een keuze maken voor de workshops die u wilt volgen. Voor enkele is er een maximaal aantal deelnemers is. Daarvoor geldt vol = vol.  Beschrijving workshops

Praktische informatie

Organisatie: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), missiesecretarissen, interkerkelijke werkgroep Kerk & Schepping Wageningen, i.s.m. Kerk in Actie
Datum en plaats: 23 april 2016, Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41  te Bennekom
Aanmelding (i.v.m. catering): vóór 16 april 2016 via het aanmeldformulier
Kosten: € 10,- (graag gepast betalen bij binnenkomst) als bijdrage voor de lunch

Meer informatie: KNR (Gerard Moorman), tel. 073-6921301 of e-mail: LS@knr.nl
Zie ook: www.laudato-si.nl

poster laudato si dag groot

Terug naar de agenda Terug naar de agenda