Symposium Titus Brandsma, een bijzondere inwoner

Op 6-11-2015 in OSS

Op vrijdagmiddag 6 november wordt een speciaal symposium gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis van Oss. Aanleiding is de benoeming van Titus Brandsma tot ereburger van deze stad.

Programma:

  • poster expo karmelProf.Dr. Joan Hemels, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam spreekt over het journalistieke werk en de vrijheid van meningsuiting.
  • Pater Falco Thuis spreekt over de inzet van Titus Brandsma voor het onderwijs in Oss alsmede over vormingswerk zoals de openbare leeszaal en bibliotheek.
  • De Prior Generaal van de Orde van de Karmelieten pater Fernando Millán Romeral spreekt over de wereldwijde betekenis van Titus Brandsma.
  • Tot slot spreekt de burgemeester mevrouw Wobine Buijs - Glaudemans waarbij het ereburgerschap wordt toegekend.

De bijeenkomst begint om 14.00, inloop/welkom vanaf 13.30; de toespraken zijn om 16.00 afgerond, aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Nota bene: Gelet op het beperkt aantal plaatsen is aanmelding vereist. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden per email bij de Kabinetschef: A.Kleinpenning@oss.nl  of telefonisch nummer 14 0412.

Terug naar de agenda Terug naar de agenda