Nieuws

22-1-2021 Kerkelijke leiders roepen regeringen op anti-kernwapenverdrag te tekenen

Op vrijdag 22 januari 2021 treedt het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens in werking. De meest vernietigende van alle massavernietigingswapens worden al langer als immoreel beschouwd. Met dit VN-verdrag worden ze nu eindelijk ook illegaal. Een groot aantal katholieke bisschoppen en leiders van katholieke organisaties, waaronder de KNR, roepen hun regeringen op dit verdrag ook te ratificeren Meer...

19-1-2021 Webinar over actualisering van Laudato Si'

De UISG (Unie van vrouwelijke generale oversten) organiseert met grote regelmaat internationale webinars over uiteenlopende onderwerpen. Donderdag 21 januari is er een webinar over Laudato Si' Meer...

19-1-2021 Zorg bieden met lege handen. Geloofsgesprek over Franciscanessen Alles voor Allen

In het geloofsgesprek van zondag 17 januari jl. sprak diaken Vincent de Haas over de Franciscanessen Alles voor Allen. De zusters zijn altijd werkzaam geweest in de zorg en hebben tijdens diverse cholera-epidemieën, zieken verpleegt. Nu zijn de zusters getroffen door corona en hebben zelf zorg nodig. Meer...
Ouder nieuws
15-1-2021 Digitale Nieuwsbrief Missionaire Agenda
8-1-2021 Leeswijzer voor gesprekken bij de encycliek Fratelli Tutti
22-12-2020 Kerstboodschap bestuur KNR
21-12-2020 Verklaringen n.a.v. het verschijnen van 'De Deetman files' en het interview met de auteur in het Nederlands Dagblad
16-12-2020 Geen publieke vieringen op kerstavond