Nieuws

22-2-2019 Nieuwe besturen

Onlangs zijn er bij twee congregaties van vrouwelijke religieuzen nieuwe bestuursleden benoemd of herbenoemd. Meer...

21-2-2019 Bisschop Audo uit Aleppo: Christelijke presentie in Syrië blijft belangrijk

In 2018 heeft de KNR een aantal projecten in Syrië financieel ondersteund vanuit het Fonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen. Daaronder waren ook projecten in het Chaldeeuwse bisdom van Aleppo. Op 19 februari jl. vond in Utrecht een kleinschalige ontmoeting plaats met de bisschop, mgr. Antoine Audo sj. Meer...

20-2-2019 Hogere Oversten brengen een verklaring uit aan de vooravond van Bisschoppenconferentie over misbruik

"Misbruik van kinderen is onacceptabel altijd en overal. Hierover is geen discussie mogelijk." Dat schrijven de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties wereldwijd in een verklaring die ze aan de vooravond van de topconferentie over de misbruik uitbrengen. Meer...
Ouder nieuws
19-2-2019 Paus geeft Jezuïeten nieuwe speerpunten voor hun zending
14-2-2019 Franciscus en de sultan: 800 jaar interreligieuze dialoog
11-2-2019 Geslaagde dag van de jonge religieuzen
8-2-2019 Chaldeeuwse Bisschop Antoine Audo sj van Aleppo enkele dagen in Nederland
7-2-2019 8 februari: Wereldgebedsdag tegen mensenhandel