Zuster Rudolpha (Joke) Volf en zuster Taci Keurntjes overleden

Kaars

Opnieuw ontving het bureau KNR deze week twee overlijdensberichten van twee zusters die zich jarenlang zeer actief hebben ingezet voor het werk van de KNR. Op 1 december overleed zuster Rudolpha (Joke) Volf, zuster Taci Keurntjes overleed enkele dagen later op 4 december.

Zuster Rudolpha Volf

Joke Volf werd 85 jaar geleden geboren in Eersel. Op haar 23ste trad ze in bij de Franciscanessen van Veghel en kreeg als kloosternaam Rudolpha. Jarenlang was ze werkzaam in het pastoraat in verschillende plaatsen, waaronder vele jaren in Rotterdam. Naast het werk in het pastoraat zette zij zich in voor het vrouwenwerk en was actief bij de opvang van vrouwen die te maken hadden met huiselijk geweld en mensenhandel. Ze was een zeer actief lid van de voormalige Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) en was jarenlang lid van de commissie Vrouwencontacten van de KNR. Vanuit deze commissie was ze ook lid van het bestuur van de Unie NKV (Unie van katholieke vrouwenorganisaties). Ook maakte ze enige tijd deel uit van het bestuur van haar congregatie.
De uitvaart van zuster Volf was op 7 december.

Zuster Taci Keurntjes

Zuster Taci werd geboren in 1932 in de Achterhoek en trad in bij de Zuster van Barmhartigheid. Na werkzaamheden voor de congregatie in het onderwijs, als novicemeesteres en als cursusleidster in de bejaardenzorg, kreeg ze een baan als consulente bij de AKOR (Algemene Kommissie Ouderenzorg Religieuzen). In deze functie kwam ze bij veel religieuze instituten over de vloer en bemiddelde bij conflicten tussen besturen en directies van zorginstellingen. Later werd ze provinciaal en regionaal overste haar congregatie.
Naast het werk voor de AKOR was zuster Taci lid van de KOS (Kommissie Onderlinge Solidariteit) van de KNR (Van 2006 tot 2016) en was zij zeer nauw betrokken bij de organisatie van de dagen voor de kleine congregaties

De uitvaart van zuster Taci is op 11 december om 11 uur in Geldrop.

Bestuur KNR en medewerkers zijn dankbaar voor de grote inzet van beide zusters zowel voor het werk van de KNR en voor de religieuzen als voor de mensen in hun omgeving die hun aandacht nodig hadden. Bestuur en medewerkers leven mee met de medezusters en familieleden en vragen iedereen om beide zusters te gedenken in hun gebed.

 

Delen