Zuster Greet van den Burg jmj overleden

Kaars

Op 21 april 2022 overleed zuster Greet van den Burg. Zij werd geboren 16 maart 1941 en trad in 1960 toe tot de congregatie van de Zusters van Jezus Maria en Jozef.  Zuster Greet was gedurende twee periodes lid van het Bestuur KNR: van april 1993 tot en met februari 1999. En van november 2001 tot en met december 2005.

De uitvaartdienst is vrijdag 29 april om 10.30 uur in de kapel van De Bongerd in Heeswijk. Aansluitend zal zij begraven worden op het kloosterkerkhof aldaar.

Bestuur en medewerkers zijn zuster Greet dankbaar voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet voor de religieuzen en de KNR. We vragen u zuster Greet van den Burg, haar medezusters en familie te gedenken in uw gebeden

 

 

Delen