Overste van de Witte Zusters, zuster Bep van Grieken, overleden

Kaars

Op 8 oktober overleed, na een kort ziekbed, zuster Bep van Grieken, gedelegeerd overste van de Missiezusters van Onze Lieve Vrouwe van Afrika.
Eerder dit jaar vierde zij nog haar 70-jarig professiefeest. Als missionaris heeft zij 35 jaar in Zambia gewerkt waar ze pastoraal en sociaal werk deed op verschillende posten.
Voor de congregatie was ze meerdere keren Provinciaal Econoom. Ze was de laatste gedelegeerde overste van Nederland. Zuster Bep werd 92 jaar.

Bestuur en medewerkers van de KNR wensen haar medezusters en familie veel sterkte met dit verlies en zullen haar gedenken in hun gebeden.

Delen