Zondag Oosterse Kerken: Antonius als bezieler voor religieus leven in Oost en West

Antonius de Grote icoon

Komend weekend, 1 en 2 mei wordt de Zondag voor de Oosterse Kerken gehouden. Het thema is:  ‘Religieus leven in Oost en West, Antonius als bezieler.’
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn ouders – trok hij zich terug in de woestijn. Later voegden anderen zich bij hem. Zo lag hij aan de oorsprong van het gemeenschappelijke monastieke leven. Antonius werd bekend als de vader van het religieuze leven.

Religieus leven

Op deze zondag is er aandacht voor het grote belang van het religieuze leven voor de geloofsgemeenschap. In Nederland heeft het religieuze leven een grote bloei gekend in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. In de tweede helft van de 20e eeuw heeft er een kentering plaatsgevonden.
Daarnaast zijn er in de loop van de vorige eeuw diverse oecumenische religieuze gemeenschappen ontstaan. In de protestantse wereld werd de betekenis van het religieuze leven opnieuw ontdekt.
Het oosters christendom is sterk gevormd door het monastieke leven. De monastieke tradities van de Oosterse Kerken zijn ook in ons land te vinden. Zij staan eveneens voor de uitdaging om hun gemeenschappen in onze seculiere cultuur te doen opbloeien. Voor deze gemeenschappen is het leven van Antonius een bron van inspiratie.

Webinar

Hoe zal het religieuze leven zich in de toekomst ontwikkelen? Wie geeft bezieling? Katholieke Vereniging voor Oecumene en de KNR organiseerde op 23 april jl. een webinar waarin een aantal sprekers deze vragen probeerden te beantwoorden. Daarbij werd ook gekeken naar de rol van Antonius de Grote als een bezieler voor het religieus leven in Oost en West in de 21e eeuw. En hoe religieus leven een bezieling kan zijn voor heel de Kerk. Sprekers waren Vincent Hunnink, kenner van het leven van Antonius, Antonius Abdalla die sprak over religieus leven en de rol van Antonius de Grote in de Koptische kerk, abt Bernardus Peeters, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en pater Emmanuel Pannier van de gemeenschap Chemin Neuf in Oosterhout

Het webinar is nog terug te kijken. Ook zullen de teksten worden gebundeld en beschikbaar worden gesteld.

 

Lezingenreeks over menselijke waardigheid

De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU, Instituut voor Oosters Christendom, Nijmegen) organiseren in mei en juni een reeks online publiekslezingen over het concept van menselijke waardigheid in de oorsters-christelijke tradities. De lezingenreeks gaat over inhoud, mogelijkheden en problemen van de oosters-christelijke antropologie ten aanzien van menselijke waardigheid en mensenrechten.

Voor meer informatie over deze lezingen en over de Zondag Oosterse Kerken, zie www.oecumene.nl 

 

Delen