Zaligverklaring Pauline Jaricot op 22 mei

Pauline Jaricot, stichteres van de Pauselijke Missiewerken

Zondag 22 mei wordt Pauline Jaricot zalig verklaard. Zij is de stichteres van de Pauselijke Missiewerken, in ons land beter bekend onder de naam Missio.

Zaligverklaring te volgen via livestream

De plechtigheid vindt plaats in Lyon, haar geboorteplaats. De zaligverklaring zal worden uitgesproken door kardinaal Luis Antonio Tagle, aartsbisschop van Manila en prefect van de Pauselijke Missiewerken. De Franse katholieke omroep KTO zendt de eucharistieviering rechtstreeks uit via internet. Via deze link kunt u erbij zijn.

Pauline Jaricot

In het 19e eeuwse Frankrijk, in 1822 richtte een jonge vrouw uit Lyon, ‘Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof’ op. Het allereerste begin van wat later de Pauselijke Missiewerken zou gaan heten. Pauline Jaricot wilde de missie en de missionarissen in alle werelddelen steunen bij de verspreiding van het evangelie. Ze bezat een groot organisatietalent en organiseerde collectes voor de missie. Dat deed ze volgens een eenvoudig principe: een gebed en een bescheiden maar regelmatige financiële bijdrage, de wekelijkse sou. Ze zette basisgroepen op van tien leden; elke groep zou proberen een nieuwe groep van tien mensen te vormen. Het had meteen veel succes.

Pauline Jaricot inspireerde anderen tot gelijksoortige initiatieven. Zo werd in 1843 ‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’ opgericht door de bisschop van Nancy, mgr. De Forbin-Janson. Hij wilde missionarissen in China geld geven om ongewenste kinderen, die een vreselijk lot ondergingen, vrij te kopen en in weeshuizen onder te brengen. Daar zouden zij een christelijke opvoeding krijgen.

In 1889 richtten Jeanne Bigard en haar moeder ‘Het Liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus’ op, dat geld inzamelde voor de opleiding van inheemse priesters in de missie. Tenslotte werd in 1916 het genootschap voor missionaire bewustwording van priesters in eigen land, de Priester Missie Bond, opgericht door Paolo Manna.

1922: Pauselijke Missiewerken

De vier afzonderlijke missiewerken zijn later samengevoegd en drie van de vier missiewerken kregen in 1922 het predicaat ‘pauselijk’: de Pauselijke Missiewerken. De Priester Missie Bond werd in 1956 verheven tot pauselijk. Tot op de dag van vandaag zijn deze vier missiewerken binnen het geheel blijven bestaan met hun eigen specifieke doelstelling en spiritualiteit. De missiewerken zijn dus ook terug te herkennen in de activiteiten van Missio, zoals het kindermissiewerk of het ondersteunen van priesterstudenten in Afrika en Azië. Het gemeenschappelijke doel van alle missiewerken samen is het bevorderen van een missionaire geest in iedere gedoopte.

Vernieuwend

Pauline Jaricot was een diepgelovige vrouw, wier geloof gebaseerd was op een persoonlijke ervaring en relatie met de persoon van Jezus. Haar leven was gewijd aan het verbinden van gebed en actie ten dienste van de armen.

Haar ideeën over missie waren vernieuwend in die tijd. Zij wilde geen aparte particuliere nationale missies steunen, het ging haar om de hele wereld. De universele missie: overal ter wereld het evangelie verkondigen. En dat is tot op de dag van vandaag waar de Pauselijke Missiewerken voor staan: universele solidariteit.

Meer over Missio en het jubileumjaar

Missio is een van de participanten van de Missionaire Agenda

Delen