13 november Werelddag van de Armen

De Werelddag van de Armen werd in 2017 door paus Franciscus gelanceerd om aandacht te vragen voor de armen wereldwijd. Dit jaar valt deze dag op 13 november. In de boodschap van paus Franciscus voor deze dag is het thema: ‘Jezus is om uwentwil arm geworden (vgl. 2 Kor. 8,9).  De paus noemt de Zesde Werelddag van de Armen ‘ook dit jaar weer een gezonde uitdaging om na te denken over onze levensstijl en de vele vormen van armoede van deze tijd.’

De tekst van de Apostel waarnaar deze Zesde Werelddag van de Armen verwijst, toont de grote paradox van ons geloof, schrijft de paus: “de armoede van Christus maakt ons rijk. … Als Hij voor ons arm is geworden, dan wordt ons leven zelf verlicht en veranderd en krijgt het een waarde die de wereld niet kent en niet kan geven. De rijkdom van Jezus is zijn liefde, die zich voor niemand afsluit en allen tegemoet gaat, vooral hen die gemarginaliseerd en beroofd zijn van het noodzakelijke.”

De armoede van Jezus Christus volgen

Paus Franciscus wijst er verder op dat het woord van Jezus duidelijk is: “als wij willen dat het leven het wint van de dood en waardigheid wordt verlost uit de greep van onrechtvaardigheid, dan is dat Zijn weg: het is de armoede van Jezus Christus volgen en daarbij het leven delen uit liefde, het brood van het eigen bestaan met de broeders en zusters breken, uitgaan van de laatsten, van allen die het ontbreekt aan het noodzakelijke, opdat er gelijkheid ontstaat, de armen uit hun ellende bevrijd worden en de rijken uit hun ijdelheid, die beide hopeloos zijn.”

Lees de hele boodschap

Onthulling beeld Homeless Jezus

Op deze Werelddag voor de Armen onthult wethouder Rutger Groot Wassink het standbeeld Homeless Jesus voor de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam.

Het standbeeld Homeless Jesus laat een dakloze persoon zien, liggend op een bankje, alleen herkenbaar als Jezus door de wonden in zijn voeten. Bij de Gemeenschap van Sant’Egidio staat vriendschap met de armen centraal. Het beeld Homeless Jesus benadrukt dit belang van vriendschap met de armen en moedigt mensen aan om niemand in de steek te laten.

Het beeld is van de hand van de Canadese kunstenaar Timothy P. Schmalz. Zijn kunstwerken, die voorbijgangers bewust maken van de schrijnende situaties waarin mensen zich kunnen bevinden, zijn wereldberoemd. Een van zijn bekendste werken is het standbeeld Angels Unawares op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan. Het beeld Homeless Jezus is in verschillende steden ter wereld te vidnen. De maker zal vanuit Canada aanwezig wil zijn bij de onthulling  in Amsterdam. Aanvang 14.00 uur.

Paus luncht met de armen

Het Dicasterie voor de Evangelisatie laat weten dat paus Franciscus op zondag 13 november, op de Werelddag van de Armen, zal deelnemen aan een lunch met 1.300 armen. Daaraan voorafgaand gaat hij om 10 uur voor in een eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek met als thema: Jezus Christus is arm geworden voor jou. De Paulus VI-zaal wordt voor het middagmaal omgebouwd tot een enorme kantine, zoals in 2017, 2018 en 2019. Sinds maandag staat er al een mobiele apotheek op het Sint-Pietersplein. Daklozen en kansarmen kunnen er nog tot zondagavond gratis terecht voor raadplegingen bij huisartsen of voor een elektrocardiogram, bloedonderzoek, griepprik en een coronatest. Vrijwilligers helpen bij een screening naar hepatitis C, aids of tuberculose.

Op vraag van de paus en zijn aalmoezeniersdienst werden deze week ca. 5.000 voedselpakketten uitgedeeld aan kansarme gezinnen in het bisdom Rome. Voor dit initiatief schonk de supermarktketen Elite 10 ton pasta, 5 ton rijst, bloem, suiker, zout en koffie en 5.000 liter olie en melk.

 

Delen