Groen licht voor verduurzaming klooster Clarissen Megen

Klooster Clarissen, Megen

De verduurzaming van klooster Sint Josephsberg van de Clarissen in Megen staat al enkele jaren op de agenda. In november 2018 sloten de zusters Clarissen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen, de provincie en de gemeente hiervoor een intentieovereenkomst. In overleg met deze partners stelden de zusters een plan op. Het verduurzamen van een drie eeuwen oud rijksmonument zoals het klooster vraagt een aanzienlijke investering. Hoewel de zusters sinds 2018 de exploitatie van hun klooster flink hebben kunnen verbeteren is de investering te hoog voor de zusters om volledig uit eigen middelen te financieren. Zij hebben daarom een financiële bijdrage van hun partners gevraagd.

Maatschappelijke tegenprestaties

Via de KNR hebben religieuzen van andere ordes en congregaties vanuit onderlinge solidariteit een aanzienlijke bijdrage toegezegd. Naast de KNR en bisdom Den Bosch, zegde ook de provincie een bijdrage toe. Voorwaarde is dat ook de gemeente een deel van de kosten op zich zou nemen. Op 6 oktober  kwam er groen licht van de gemeente Oss, waar Megen onder valt. De gemeenteraad keurde het voorstel goed. De financiële ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een lening. Deze zal over een periode van twintig jaar door de clarissen worden terugbetaald. Jaarlijks komt dit neer op een bedrag van 19.000 euro aan rente en aflossing. Afgesproken is dat de zusters voor dit bedrag gedurende twintig jaar een aantal maatschappelijke tegenprestaties leveren. Zo gaan de clarissen educatie bieden op het gebied van duurzaamheid en kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er terecht voor een werkervaringsplaats. Ook krijgen mensen in nood, die op zoek zijn naar een periode van sabbat de mogelijkheid om in het klooster tot rust te komen.

De zusters zijn blij met het besluit van de gemeente Oss. Zuster Angela Holleboom, abdis: “Als franciscaanse religieuzen zit eerbied en zorg voor de aarde en solidariteit met de meest kwetsbaren de clarissen in het bloed. Dat willen wij ook uitdragen. Wij zijn blij dat we in overleg met onze partners een manier hebben gevonden om onze maatschappelijke bijdrage te vergroten en tegelijkertijd de toekomst van het rijksmonumentale klooster veilig te stellen.”

Samen met architect, aannemers en projectleiders gaan de zusters nu kijken hoe de verduurzaming concreet vorm kan krijgen.

 

Delen