Adviezen voor energiebesparing in kerken en kloosters

Abdijhuis, Abdij van Berne, Heeswijk

Evenals veel huishoudens hebben ook kerken en kloosters te maken met de stijgende energieprijzen. Het CIO-K, de sectie kerkgebouwen van het interkerkelijk overleg inzake overheidszaken, heeft daarom enkele bespaartips en overwegingen opgesteld om het energiegebruik in kerken en kerkelijke gebouwen te verminderen. Tips die mogelijk ook van toepassing kunnen zijn voor kloosterkerken, -kapellen en (delen van) kloostergebouwen.

Kerkorgels

Veel is afhankelijk van de situatie van het gebouw: wijze van gebruik, bouwjaar, grootte etc. Toch is het goed om een aantal zaken te overwegen. Op korte termijn gaat het bijvoorbeeld om de periode en tijdstippen van stoken in de kerkruimtes. Vaak wordt gedacht dat de temperatuur vanwege het orgel constant moet zijn. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed schreef hierover een brochure – Kerkorgels en binnenklimaat. Hieruit blijkt dat constant stoken zeker niet altijd nodig is.

Bijeenkomst over verduurzaming en energiebesparing

Ook voor de langere termijn geeft het CIO-K tips en adviezen, met name rond verduurzaming. De KNR stimuleert haar leden ook om na te denken over verduurzaming van gebouwen en besparing op energiekosten. In november organiseert de KNR hiervoor een bijeenkomst. Uitnodigingen voor de betreffende kloosters worden binnenkort verstuurd.

De tips en adviezen van het CIO-K en de brochure over Kerkorgels en binnenklimaat zijn te vinden onder informatie voor religieuzen

 

Delen