Benedictijn Thomas Quartier nieuwe Theoloog des Vaderlands

Thomas Quartier osb

Thomas Quartier is zondag 28 november uitgeroepen tot de nieuwe Theoloog des Vaderslands. Hij is daarmee de eerste monnik die deze titel heeft.  Broeder Thomas is in Duitsland geboren, hij studeerde theologie en filosofie in Nijmegen. Op zijn 40ste trad hij in bij de Benedictijnen van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Sinds  anderhalf jaar woont hij in de abdij Keizersberg in Leuven.

Ondanks zijn drukke agenda is Quartier met plezier ingegaan op het verzoek vanaf zondag Theoloog des Vaderlands te zijn, overigens wel na overleg met zijn medebroeders. “Ja, ik denk dat die benoeming wel bij mij past”, zei hij tegen Trouw. “Maar ik vind het vooral belangrijk voor de orde. Ik ben de eerste monnik in deze functie. Hiermee wordt erkend dat een monnik een stem kan laten klinken en dat die het vertrouwen daarvoor krijgt. En het is een eer voor de universiteit. Het is belangrijk dat de theologie een herkenbare stem krijgt.”

Radicale vragen stellen

Hij benadrukt dat monniken niet wereldvreemd zijn. Zelf gaat hij dagelijks met studenten om en weet zeker wel wat er speelt in de wereld. In dit jaar zal hij radicale vragen stellen, bijvoorbeeld op het gebied van vluchtelingen: “Ik ben een politiek geëngageerd persoon, en ik probeer als monnik mijn inbreng te hebben in het politiek debat. Neem de vluchtelingen. Er wordt gezegd dat er crisis is, maar dat klinkt te negatief. De crisis is een kans. Vanuit de Bijbel en vanuit de monastieke traditie moet je zeggen: voor iedereen die aan je deur klopt doe je open. Een theoloog móet positie kiezen. Het ultieme perspectief is hier de heiligheid van ieder mens, dus ook van de vluchteling. Het gaat me er niet zozeer om om opiniërend te zijn, maar eerder om radicale vragen te stellen. Waarom zijn er landsgrenzen? Wat zijn de basiswaarden waaraan een samenleving moet voldoen? Maar die radicaliteit is alleen maar authentiek als die voortkomt uit een radicale levensstijl. Anders zou ik dat niet durven.”

Het komende jaar wil hij ook het kloosterleven over het voetlicht brengen en daarnaast het geluid van de oude profeten laten horen. Zij hebben ook in onze tijd iets te zeggen, vertelt broeder Thomas aan het Nederlands Dagblad: “Aan deze benoeming is een geldprijs verbonden, en daarmee wil ik een project opzetten wat ik ‘Profetenstemmen’ noem. Ik wil in gesprek met mensen vanuit de cultuursector, denk aan schrijvers, kunstenaars of musici, over oude profetenwoorden. Daarbij maakt het voor mij niet uit of mensen gelovig zijn. Ik wil ruimte scheppen voor deze woorden, omdat ik denk dat het echt iets toe kan voegen aan het gesprek in onze samenleving.”

Thabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands

Tabitha van Krimpen (23), die de predikantsmaster volgt aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, is de nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands. Een kernpunt waar ze zich mee bezig wil houden is wat ze noemt ‘bottom-up theologie.’ “In de kerk en de theologie moeten we van onderop beginnen en luisteren naar de vragen van vooral jonge mensen. Mijn leeftijdsgenoten zijn over het algemeen met andere dingen bezig dan die in de kerk aan bod komen, zoals klimaat, eenzaamheid en de wooncrisis. Het is de uitdaging om deze actuele vragen te verbinden aan de rijkdom van de christelijke traditie.” Van Krimpen volgde zelf colleges bij Thomas Quartier, de nieuwe Theoloog des Vaderlands. “Het zou daarom leuk zijn samen dingen te doen.”

Boek

Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, heeft met Maria in het afgelopen jaar het beste theologische boek geschreven. In dit boek pleit hij als protestants theoloog voor een herwaardering van Maria, die volgens Huijgen ‘een brug kan zijn naar het christelijk geloof – in haar overgave aan God, haar eenvoud’.

Lees meer:

Thomas Quartier is de allereerste monnik die zich Theoloog des Vaderlands mag noemen | Trouw

De nieuwe Theoloog des Vaderlands wil mensen het klooster in trekken | Nederlands Dagblad

Podcast met Tabitha van Krimpen voor Abdijtalks van het jongerenplatform van de Abdij van Berne

 

Delen