Sterven om te leven: studiedag over moderne martelaren

Poster Sterven om te leven

“Niet de dood, maar juist het leven van de martelaar telt”.  Woorden van Guus Prevoo in een interview voor Nieuw Wij. Prevoo is een van de initiatiefnemers van de studiedag over moderne martelaren die op 30 juni gehouden wordt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam.

Studiedag Sterven om te leven

Het is een oud gegeven dat “het bloed der martelaren het zaad der kerk is” (Tertullianus). Ondanks het proces van secularisering in ons land, blijkt menigeen te worden geraakt door het voorbeeld van mensen die bereid zijn voor hun diepste overtuigingen te lijden, geweld te ondergaan en desnoods ook de dood te aanvaarden. Wat is de betekenis voor geloof en kerk van deze ‘moderne martelaren’? Hoe kunnen we hen nu op respectvolle wijze gedenken en eren tot bemoediging van velen? Over dit soort vragen gaat de studiedag ‘Sterven om te leven’.

Sprekers op deze dag zijn o.a. Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken en directeur van de Katholieke Vereniging van Oecumene, Zeger Polhuijs, priester van de gemeenschap Sant’ Egidio in Rome en Jorge Castillo Guerra, docent empirische en praktische religiewetenschap aan de Radboud Universiteit.

Gedenkplek voor moderne martelaren

De studiedag heeft volgens Prevoo als doel: “duidelijk krijgen wat we nu precies onder een moderne martelaar moeten verstaan. De aanwezige sprekers zullen vanuit diverse invalshoeken belichten wat zij onder martelaarschap verstaan en hoe dat in laatste tijd gestalte heeft gekregen. Vanuit een goed omschreven begrip van het fenomeen ‘moderne martelaar’ kunnen we vervolgens keuzes gaan maken, over bij voorbeeld de mensen aan wie we aandacht willen geven, en over de inrichting van een  gedenkplek voor moderne martelaren.”

Het idee voor deze gedenkplek komt van Vincent Hermans die betrokken was bij de Mgr. Schravenstichting. Schraven was een Nederlandse missionaris die op 9 oktober 1937 samen met acht gezellen op gruwelijke wijze vermoord werd door het Japanse leger vanwege de weigering vrouwelijke vluchtelingen als “troostmeisjes” ter beschikking te stellen. Dankzij deze stichting is er een gedenkkapel voor Mgr. Schraven in de parochiekerk van Broekhuizenvorst ingericht. Het was het idee van Vincent Hermans dat er ook voor andere moderne martelaren een dergelijke gedenkplek zou moeten komen. Tot aan zijn overlijden eind 2021 heeft hij zich hiervoor ingezet.

Inspirerende figuren

Moderne martelaren, mensen die bereid zijn hun leven te geven voor anderen, kunnen volgens Prevoo een bron van inspiratie zijn; “Ik zie de huidige ontwikkelingen op deze wereld met lede ogen aan. En ook dat mensen die hun nek durven uit te steken om een ander geluid te laten horen, een geluid van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping – wat veel meer is dan het populaire begrip duurzaamheid – genadeloos worden neergesabeld. Je moet dus stevig in je schoenen staan om daarmee om te kunnen gaan. Moderne martelaren zijn een goede inspiratiebron om dat te kunnen doen in deze zo complexe, bijna chaotische wereld, waar de armen en kwetsbaren steeds opnieuw het kind van de rekening zijn.”

Meer informatie over het programma van de studiedag en aanmelden

Lees het hele interview op NieuwWij

Delen