Steun gezocht voor Nederlandse uitgave van Augustinus’ belangrijkste werk

De civitate Dei, Augustinus in de nieuwe vertaling

‘De civitate Dei’, Over de Stad van God, is een van de belangrijkste werken van Augustinus. Het kolossale werk is in het Nederlands één keer eerder vertaald, namelijk door Gerard Wijdeveld (Ambo, 1983). Maar met zijn 662 hoofdstukken, verdeeld over 22 boeken, is de uitgave lastig te hanteren en is de taal niet meer van deze tijd.

Classicus Chris Dijkhuis heeft, om het werk toegankelijk te maken gekozen voor een combinatie van vertalen en samenvatten en er een tweejarige kalender in boekvorm van gemaakt. De grote hoeveelheid noten staan per dag onder de tekst. Naast registers van namen, Bijbelplaatsen en geciteerde auteurs is er ook een zeer uitgebreid register van onderwerpen. Dit is uniek en goed nieuws voor professionals en geïnteresseerde leken van alle gezindten.

De bedoeling is het boek te laten verschijnen in november 2022. Om de uitgave door uitgeverij Abdij van Berne mogelijk te maken wordt nog financiële steun gezocht, meldt het Augustijns Verband. In zijn nieuwsbrief doet het een oproep aan de lezers om een gift te doen hiervoor.

Aanbevelingsbrief

Prof. dr. em. P.J.M. van Tongeren van de Radboud Universiteit schreef in zijn aanbevelingsbrief: “Ik heb de gelegenheid gehad om de bewerking/vertaling te bekijken en heb de indruk gekregen dat de vertaling alleszins verdienstelijk is en dat de uitgave ervan te meer aanbeveling geniet om de volgende redenen;

Ten eerste is een Nederlandse vertaling van dit hoofdwerk van Augustinus niet meer beschikbaar. De oude vertaling van Gerard Wijdeveld is uitverkocht en wordt niet meer herdrukt. Het zou heel vreemd en treurig zijn als dit magnum opus tussen de vele Nederlandse vertaling van werken en preken van Augustinus zou ontbreken.
Ten tweede is de bewerking in stukken die een dagelijkse lectuur van een beperkte passage mogelijk maakt en stimuleert een interessante poging om te maken dat dit uiterst belangrijke maar weinig gelezen boek van Augustinus daadwerkelijk meer lezers bereikt en zijn invloed kan hebben. Het zou prachtig zijn als door deze uitgave een aantal mensen over twee jaar dit belangrijke werk zou hebben doorgenomen. Dat het in dit geval gaat om een uitgave die naast vertalingen ook samenvattingen en parafrases bevat is in de gegeven omstandigheden begrijpelijk en een extra aanbeveling waard: nu een volledige nieuwe vertaling klaarblijkelijk niet realiseerbaar is, zou een uitgave als deze de interesse voor het boek kunnen versterken, zodat over een aantal jaren alsnog een nieuwe volledige vertaling wel op voldoende belangstelling zou kunnen rekenen.”

Stuur voor meer informatie een mail naar het Augustijns Verband

Website Uitgeverij Abdij van Berne

 

 

Delen