Solidariteitsactie religieuzen voor Beiroet

Explosie Beiroet

De KNR organiseert een actie om de solidariteit van de Nederlandse religieuzen met de getroffen mensen in Beiroet tot uitdrukking te brengen.

Vanuit diverse Nederlandse religieuze instituten  kwamen vragen of de KNR een solidariteitsactie voor Beiroet kon organiseren. Gedacht werd aan steun aan een lokale organisatie die direct hulp ter plaatste kan bieden.
Via de Kleine Zusters van Jezus in Amsterdam is er contact gelegd met de Kleine Zusters in Beiroet en gevraagd naar een geschikt project. De Kleine Zusters stelden de organisatie Adyanvoor. Adyan wordt als een betrouwbare organisatie beoordeeld en verleent nu directe en kleinschalige hulp en kan extra ondersteuning goed gebruiken.

Religieuze Instituten die een bijdrage voor Beiroet beschikbaar willen stellen, kunnen deze overmaken aan de  KNR. Alle ontvangen bedragen worden verzameld en zullen door de KNR volledig overgemaakt worden naar Adyan voor de noodhulp.

Delen