Ruim 1900 zusters starten initiatief rond klimaattop in Egypte

Watersnood
De gevolgen van klimaatverandering treffen vooral de armen. Foto: Misbahul Aulia, unsplash

Deze week is de klimaattop in Egypte gestart. Een  grote groep vrouwelijke religieuzen vraagt tijdens deze top aandacht voor de stem van de armen en gemarginaliseerden in het klimaatdebat.

In het Egyptische Sharm-el-Sheik ging zondag de klimaatttop Cop27 van start. Op 7 december start in het Canadese Montreal de top over biodiversiteit, Cop15. Met het oog op die twee VN-bijeenkomsten zijn meer dan 1900 zusters uit de hele wereld gezamenlijk een initiatief gestart voor de bescherming van de schepping, om juist de stem van de armen en gemarginaliseerden in het wereldwijde debat te laten horen.

De Internationale Unie van Algemeen Oversten (UISG) lanceerde daarom eind vorige week de verklaring Sisters fort he Environment: Integrating Voices from the Margins, ofwel Zusters voor het Milieu: het integreren van de stemmen uit de marge.

Luisteren naar de slachtoffers van milieurampen

De UISG  vertegenwoordigt circa 600.000 vrouwelijke religieuzen die actief zijn op het gebied van gezondheid, armoede, honger en kinderopvang. Om die reden vindt de organisatie het belangrijk om zich tijdens de VN-toppen uit te spreken namens de armen en gemarginaliseerden.

“Het is noodzakelijk om aandachtig te luisteren naar de stemmen van degenen die door milieurampen zijn getroffen, zowel voor de erkenning van hun waardigheid als mens als, heel pragmatisch, om te leren van hun veerkracht”, zo staat in de tekst, die werd gepresenteerd in het hoofdkwartier van het UISG in Rome en tegelijkertijd in vier talen op YouTube werd gestreamd.

Aandacht voor de inheemse volken en de allerarmsten

In de verklaring vragen de zusters aandacht voor de inheemse volken en hun antwoorden en voorstellen om de gevolgen van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Ook dringen ze aan op het combineren van de zorg voor de aarde en de zorg voor de armen. Zij sluiten daarmee aan bij de boodschappen van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’.

De UISG zet de gezamenlijke oproep kracht bij middels vijf verhalen van zusters die in de frontlinie werken aan het beschermen van de planeet. Van de Filippijnen tot de Democratische Republiek Congo, van Brazilië tot Amerika, vertellen zusters bijvoorbeeld over hoe zij samen strijden met de inheemse bevolking die door mijnbouwprojecten wordt bedreigd.

Ook wordt verteld over hun inzet voor onderwijs en ondersteuning van kwetsbare gemeenschappen. Dan zijn er nog de zusters die juridische bijstand verlenen om ervoor te zorgen dat multinationals het milieu en de lokale bevolking respecteren.

Zaaien voor hoop

“Deze verklaring bouwt voort op de wereldwijde ervaring van activisme en belangenbehartiging die is opgedaan met de campagne Hoop zaaien voor de planeet”, aldus zuster Patricia Murray, uitvoerend secretaris van de UISG.

Die campagne ging in 2018 van start en heeft door te netwerken belangrijke resultaten geboekt, legt coördinator zuster Sheila Kinsey uit. Die resultaten zijn onder meer: samenwerking met landbeschermingsgroepen voor het behoud van inheemse zaden, het beperken van schade door mijnbouw, het planten van bomen voor herbebossing, het aanleggen van gemeenschapstuinen en het beschermen van inheems land en landrechten.

 

Bron Katholiek Nieuwsblad. Lees het hele artikel

Lees meer over  Sister for the Environment bij de UISG

Laudato Si’ evenement

In ons land organiseert de Laudato Si’ Alliantie op 18 november een studiedag rond de zorg voor de aarde: van klimaatdepressie naar duurzame hoop. Ook hier zijn religieuzen aanwezig die in de workshops laten zien hoe zij werken aan duurzaamheid.

 

Delen