Roepingenweek 2022: wat is jouw levensweg?

In samenwerking met de bisdommen organiseert de KNR voor de vierde maal een Nationale Roepingenweek. In de week van 5 t/m 12 november openen diverse kloostergemeenschappen en priester- en diakenopleidingen hun deuren. Wie wil onderzoeken wat zijn of haar levensweg is en op welke wijze God daarin een plaats kan hebben, is van harte welkom. Tijdens de dagen kun je meelopen met religieuzen en studenten van de opleidingen. Je kunt in gesprek met hen over hun levenskeuze en roeping. Zo kun je ontdekken of zo’n weg misschien ook iets voor jou kan zijn.

Roepingsverhalen

De KNR zal in deze week dagelijks een roepingsverhaal publiceren op de website en op haar sociale mediakanalen. Ook versturen we deze week enkele nieuwsbrieven met verhalen, gebeden en kijk- en luistertips.

5 november kennismakingsdagen

Hoewel de officiële Roepingenweek pas op 6 november start, organiseren enkele kloostergemeenschappen op 5 november al een Kennismakingsdag. Je bent welkom bij de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, de broeders en zusters van de Dominicanen en bij de Karmel in Boxmeer.

Hier vind je een compleet overzicht van alle activiteiten tijdens de Roepingenweek.

Er is een speciaal gebedsprentje voor deze Roepingenweek

Gebed om roepingen

God, wij danken U voor de heilige Willibrord,
patroon van ons land,
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer. Amen.

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

 

Delen