Evaluatie ‘richtlijnen voor het bestuur van diocesane religieuze instituten’ aangeboden in Rome

pater Mark-Robin Hoogland met Mgr Hendriks en mevrouw Duquenne in Rome
pater Mark-Robin Hoogland met Mgr Hendriks en mevrouw Dequenne in Rome

Dinsdag 21 september boden pater Mark-Robin Hoogland, namens de KNR en mgr. Jan Hendriks, namens de bisschoppenconferentie in Rome de gezamenlijke evaluatie van de ‘richtlijnen voor het bestuur van diocesane religieuze instituten die zichzelf niet meer kunnen besturen’ aan. Het gaat hierbij om richtlijnen voor congregaties die vanwege de hoge leeftijd van de leden geen eigen bestuur meer kunnen vormen en geen eigen overste meer kunnen kiezen.

Pater Mark-Robin Hoogland en mgr. Jan Hendriks werden namens de Congregatie voor de Religieuzen welkom geheten door mevrouw Carine Dequenne. Ze spraken geruime tijd met haar over de situatie van de diocesane religieuze instituten in Nederland. Dit zijn congregaties die verbonden zijn aan een bepaald bisdom en waarvoor de lokale bisschop de verantwoordelijkheid draagt.

Bestuurbaarheid

In Nederland krijgen steeds meer van deze congregaties te maken met ouder wordende leden. Dit heeft als gevolg dat het op termijn moeilijk wordt om nog een bestuur van eigen leden te kunnen vormen.  Daarom zijn er enkele jaren geleden door de bisschoppenconferentie en de KNR gezamenlijk richtlijnen voorbereid voor de wijze waarop het bestuur van deze congregaties geregeld zou moeten worden.  Deze richtlijnen waren in eerste instantie bij wijze van experiment door de Congregatie voor Religieuzen vastgesteld voor een proefperiode van vijf jaar.

Evaluatie

Na afloop van deze periode heeft een gemengde commissie van vertegenwoordigers van de bisschoppenconferentie en de KNR deze richtlijnen geëvalueerd, na raadpleging van de diocesane instituten waarvoor de richtlijnen inmiddels gelden. De commissie bestond uit mgr. Jan Liesen van Breda en mgr. Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam namens de bisschoppenconferentie en de KNR werd vertegenwoordigd door bestuurslid pater Mark-Robin Hoogland en de heer Simon Evers, secretaris-generaal. Zij werden daarbij geadviseerd door de stafmedewerkers voor (kerk)juridische zaken en voor bestuurbaarheid, mevrouw Janneke Doe en de heer Tom Boesten.

De commissie heeft voorstellen gedaan voor verbetering van de richtlijnen en de wijze waarop de bisschoppen en de KNR met elkaar hierover in gesprek zijn. De Congregatie voor de Religieuzen in Rome zal nu beslissen of ze deze voorstellen overneemt in de definitieve richtlijnen.

Delen