Religieuzen spreken over moedig leiderschap op World Economic Forum

Patricia Murray UISG op WEF in Davos
Zuster Patricia Murray UISG op WEF in Davos

Op uitnodiging van het Global Solidarity Fund (GSF) spreken verschillende religieuzen  met leiders uit de private, non-profit en publieke sector. De gesprekken vinden plaats tijdens het World Economic Forum in Davos.

Lessen van religieuzen

Tijdens een rondetafelgesprek over  moedig leiderschap op 23 mei deelden religieuze leiders hun ervaringen op het gebied van sociale inclusie.  Onder hen zuster Patricia Murray ibvm en zuster Mary John Kudiyiruppil, SSpS van de UISG.  Zij spraken  over goede manieren van samenwerking om de meest complexe mondiale problemen op te lossen. Ze vertellen over de katholieke zusters en broeders die in de frontlinie staan op het gebied gezondheidszorg, migratie en mensenhandel. Veel religieuze ordes en congregaties werken met enkele van ’s werelds meest kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder migranten, vluchtelingen en ontheemden.  De deelnemers vertegenwoordigen ongeveer een miljoen zusters, broeders en priesters die wereldwijd actief zijn onder kwetsbare groepen. Hun ervaringen met en in behoeftige gemeenschappen kunnen belangrijke lessen opleveren voor een herstel na de pandemie. Een herstel dat gericht is op een toekomst die holistisch, inclusief en duurzaam is.

Op  dinsdag 24 mei is er een rondetafelgesprek over innoverende manieren om bij te dragen aan werkgelegenheid voor migranten en vluchtelingen.

Global Solidarity Fund

Het Global Solidarity Fund is een unieke alliantie die partnerschappen stimuleert tussen verschillende sectoren. Doel is inzet voor de mees kwetsbaren.  GSF is opgericht in 2019 door leiders uit de particuliere sector, de ontwikkelingssector en katholieke gemeenschappen. Het bevordert samenwerking tussen katholieke organisaties, bedrijven, investeerders, internationale instanties en overheden. Doel is oplossingen te bieden voor de behoeften van gemarginaliseerde mensen. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan gezamenlijke programma’s van diverse congregaties voor het scheppen van banen voor migranten. Het GSF ondersteunt zusters als effectieve pleitbezorgers voor ontwikkeling. Het bevordert de samenwerking op het gebied van Covid-vaccincommunicatie tussen katholieke gemeenschappen en wereldwijde gezondheidsorganisaties Tot slot wil het GSF de boodschap van paus Franciscus en andere geloofsleiders verder brengen waar het gaat over een inclusieve samenleving en duurzaamheid.

lees meer op de website van de UISG

Delen