Religieuzen leven mee met slachtoffers watersnood

Watersnood

In deze onzekere dagen, waarin met name de provincie Limburg zwaar wordt getroffen door een extreme watersnood, leven de Nederlandse religieuzen in gebed en gedachten mee met de slachtoffers.
Abt Bernardus Peeters, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen: “Ik besef dat deze betrokkenheid slechts in beperkte mate kan bijdragen aan het leed dat veel direct betrokkenen nu ervaren. Toch hoop ik dat deze solidariteit gevoeld wordt en bijdraagt aan een snel herstel van het veilige dagelijkse leven voor allen die nu verlies en schade hebben geleden of onrust en onzekerheid beleven. Dit medeleven geldt zeker ook voor allen die in de buurlanden België en Duitsland zijn gestorven, gemis moeten ervaren of veel hebben verloren.”

Delen