Paus maakt het mogelijk dat een broeder overste wordt in een klerikaal instituut

Paus Franciscus

Al decennialang is er discussie in klerikale instituten en sociëteiten over de vraag of een broeder overste kan worden. De paus heeft nu een regeling getroffen waardoor dit in bepaalde gevallen mogelijk is. De Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven (CIVCSVA) kan in bepaalde gevallen dispensatie geven van canon 588 §2. De regeling geldt voor klerikale religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven van pauselijk recht.

Er zijn drie gevallen waarin het benoemen of kiezen van een broeder tot overste mogelijk is:

  1. De hoogste bestuurder kan, met instemming van zijn raad, een lid dat niet tot priester gewijd is, benoemen tot overste van een huis.
  2. De hoogste bestuurder kan, met instemming van zijn raad en met schriftelijke toestemming van de CIVCSVA, een lid dat niet tot priester gewijd is, benoemen tot hogere overste.
  3. Een niet-gewijde kan gekozen worden tot hoogste bestuurder of tot hogere overste, volgens de procedure die het eigen recht voorziet, maar een dergelijke keuze moet bevestigd worden via een schriftelijke toestemming door de CIVCSVA.

In de situaties genoemd onder 2. en 3. beoordeelt de CIVCSVA de specifieke situatie en de gegeven motivatie voor de benoeming/keuze.

Zie voor het originele document (in het Italiaans): RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco circa la deroga al can. 588 §2 CIC (vatican.va)

Delen