Nederlandse provincie Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes wordt district

Omvorming Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes naar District

Op 8 december is de Nederlandse provincie omgevormd in het District Nederland. Dit gebeurde tijdens een plechtigheid in de kapel van het verzorgingshuis Glorieux in Eindhoven. Het tekenen van de nodige documenten was daarvoor noodzakelijk, het eerste bestuur van het district werd door de algemeen overste aangesteld en in een aansprekende gebedsdienst werd Gods Zegen gevraagd over het nieuwe district.

Nieuw bestuur

Een district is een eenvoudiger bestuursvorm dan een provincie en past bij een kleiner en ouder wordende groep broeders. Het bestuur bestaat uit de broeders Theo van de Boer (districts-overste), br. Jan van der Steen (raadslid en plaatsvervangend districtsoverste) en br. Theo Bekkers (raadslid). De Nederlandse provincie heeft 111 jaar gefunctioneerd en heeft een belangrijke rol gespeeld in de congregatie en bij de aanpak van nieuwe liefdewerken in Nederland en in andere landen.
Br. Jan Klein Overmeen was de laatste provinciaal overste van Nederland en de dank van allen ging naar hem uit.

Delen