Presentatie Piusalmanak in teken vluchtelingenopvang door kerken en kloosters

Oekraïnse vluchtelingen opgevangen in klooster Missiezusters van het Kostbaar Bloed

In de afgelopen vijftig jaar is de Nederlandse bevolking gegroeid van circa 13.270.000 mensen in 1972 tot ruim 17.591.000 in 2022. De toename van de bevolking is volledig toe te schrijven aan immigratie.’ Die cijfers noemt Geert van Dartel, de voorzitter van de landelijke Raad van Kerken. Hij spreekt op 25 november bij de presentatie van de Pius Almanak 2023 in de Paaskerk over dit thema.

Tijdens deze bijeenkomst in Baarn gaat Van Dartel dieper in op de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in ons land. De problemen die zich daarbij voordoen zijn niet alleen een zaak van de overheid. Ook kerken en kloosters reageren op het appel dat van vluchtelingen en asielzoekers uitgaat. De overheid heeft ook expliciet een beroep op de geloofsgemeenschappen gedaan om te helpen.

Aansluitend is er een paneldiscussie met vertegenwoordigers van kerken en kloosters over hoe zij vluchtelingen opvangen. Zuster Madeleine Bouman van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed is lid van het panel. Haar klooster vangt sinds het begin van de oorlog een veertig vrouwen en kinderen uit Oekraïne op. De discussie staat onder leiding van Leo Fijen, directeur van uitgeverij Adveniat en als zodanig verantwoordelijk voor de uitgave van deze Pius Almanak 2023. Geert van Dartel krijgt het eerste exemplaar van Irene Vriens, de voorzitter van het bestuur achter de Pius Almanak.

Thema vluchtelingen centraal in Pius Almanak

De opvang van vluchtelingen staat ook centraal in de artikelen van de nieuwe Pius Almanak, het jaarlijkse adresboek voor katholiek Nederland. Naast een inleiding van Geert van Dartel, o.a. ook een verhaal over hoe diverse kloosters snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hun deuren voor vluchtelingen openden. En een verhaal over TakecareBNB, een stichting die statushouders koppelt aan gez innen in de toekomstige woonplaats om daar enkele maanden te logeren. Deze stichting won in 2021 de KNR Waarderingsprijs

Alles wat relevant is in het leven en werken van katholieken en katholieke organisaties, is daarin te vinden. Daarmee is de Pius Almanak uniek in haar soort, ook omdat de jaarlijkse Kaski-cijfers over de meest actuele situatie van bisdommen en parochies erin zijn opgenomen. De almanak is toe aan de 135ste editie.

Lees het artikel over Opvang van vluchtelingen door kloosters

Delen