Oproepen om te bidden voor Oekraïne

Oproep tot gebed voor vrede

Congregatie voor Religieuze Instituten en Sociëteiten van Apostolisch Leven, 28 februari 2022

Beste leden van religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven,

wat wij vreesden, is gebeurd: de oorlog is opnieuw in de straten en onder de mensen gekomen; deze is teruggekeerd naar een continent dat geleerd leek te hebben van de wreedheden uit het verleden; deze is teruggekeerd en brengt het risico van een nieuw wereldconflict met zich mee. De oorlog is teruggekeerd en heeft de tragedie die miljoenen mensen in andere delen van de wereld doormaken, onder onze ogen gebracht.

Laten wij ons scharen achter de mannen, vrouwen en kinderen die leven in Oekraïne en in alle landen die zwaar gebukt gaan onder oorlog of binnenlandse conflicten en geweld. Laten wij aan de Moeder Gods het lijden, het leven en de dood toevertrouwen van zovelen van onze zusters en broeders die door de verschrikking en de zinloosheid van de oorlog zijn geraakt, en laten wij ons de oproep van paus Franciscus eigen maken “om van 2 maart aanstaande, Aswoensdag, een dag van vasten voor de vrede te maken” (23 februari 2022).

Hoe meer wij hun pijn delen, des te intenser worden onze gebeden tot de God van de vrede die zich als naaste van ons  heeft getoond, die medelijden heeft met het lot van de gewonde mensheid (Paus Franciscus, Angelus, 14 februari 2021).

Wij weten het maar al te goed: er zullen nooit verliezers of winnaars zijn, alleen mannen, vrouwen en kinderen die door het conflict in hun wezen zijn verwoest. Naar het voorbeeld van Christus, die vanaf het kruis de rechtvaardige en de zondaar omhelsde, “die zowel met de rechtvaardige als met de schuldige verenigd wilde worden, die allen omhelsde met één liefde… niet met begrip, maar met mededogen” (Anthony Bloom, voormalig exarch van het Patriarchaat van Moskou voor West-Europa), moge ons gebed zijn voor het heil van allen.

In de school van zoveel heilige stichters en stichteressen van religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven, geloven wij in de kracht van het gebed, want “men moet altijd bidden, ook wanneer alles ijdel lijkt, wanneer God doof en stom lijkt en wij onze tijd lijken te verspillen. Zelfs als de hemel verduisterd is” (Paus Franciscus, Algemene Audiëntie, 11 november 2020). Laten we bidden dat oorlog ophoudt, dat een economie die doodt niet wint, dat liefde de plaats inneemt van haat, solidariteit de plaats van onverschilligheid, dat dialoog sterker is dan wapens.

Wij vragen dit in het bijzonder aan de contemplatieve zusters die, uiteraard, in deze tijd reeds hun leven voor de vrede offeren. Maar moge onophoudelijk gebed het brandend hart zijn van een ieder, van iedereen. Laten we bidden in eenzaamheid, in onze gemeenschappen, laten we gelegenheden tot gebed bevorderen, laten we dat doen – waar mogelijk – samen met onze broeders en zusters van de christelijke kerken, naar hen toegaan om ons verlangen tot delen uit te drukken, laten we anderen bij het gebed betrekken.

Laten we niet moe worden te bidden. En laten wij met dezelfde hartstocht gebaren van vrede maken, waar wij ons ook bevinden, samen met alle mannen en vrouwen van goede wil; laten wij ons door de heilige Geest bekeren tot werken van vrede, zodat ons leven in zachtmoedigheid en waarheid kan spreken en getuigen van de barmhartigheid waarvan de Vader ons de gave heeft gegeven.

Aan Maria Koningin van de Vrede vertrouwen wij Europa en de hele wereld toe.

João Braz Cardinal de Aviz Prefect

José Rodríguez Carballo, O.F.M., Aartsbisschop secretaris

 

Klokken voor vrede en recht

Op woensdag 2 maart vindt in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment plaats voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur onder de titel: Vrede is voor iedereen.

De Raad van Kerken in Nederland vraagt alle kerken in Nederland om, voorafgaande aan deze viering, tussen 17.15 – 17.30 uur, de kerkklokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijke gebed. De viering zal rechtstreeks worden uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2.

Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, en mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch. Namens de Raad van Kerken in Nederland zal ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris, deelnemen aan de viering.

Bij de viering kunnen zo’n 200 mensen aanwezig zijn. Daarnaast is de kerk vanaf 11.00 uur open om een kaars te branden en/of een gebed op te schrijven. Bij het bekende witte Passionkruis kunnen bezoekers stilstaan bij de beangstigende en verwarrende gebeurtenissen van afgelopen dagen.

De Raad hoopt dat de oproep tot het luiden van de klokken als uitnodiging tot het gezamenlijk gebed breed gedeeld zal worden via de sociale media: #klokkenvoorvredeenrecht

 

Bidden onderweg

Samen met de collega’s uit London en Madrid heeft www.biddenonderweg.org een speciale gebedspodcast gemaakt om je uit te nodigen om te bidden voor vrede in de Oekraïne.

Bid je met ons mee voor de mensen in de Oekraïne? Dit gebed wordt deze tijd wereldwijd in tal van talen gebeden.

De tekst is geschreven door jezuïet Michael Holman sj. De muziek, “Schelter”, gecomponeerd door Bram Commijs, is speciaal uitgevoerd en opgenomen in de Amsterdamse studio.

Klik hier om te bidden met de gebedspodcast.

Delen