Paus spreekt dank uit aan Dominicanen

Paus Franciscus

Paus Franciscus schreef een brief aan magister (generaal overste) Gerard Timoner van de dominicanen vanwege het 800e sterfjaar van stichter Dominicus.
De paus uit zijn dankbaarheid voor de spirituele vruchtbaarheid van het charisma en de zending van Dominicus. Deze komt ‘ tot uitdrukking  in de rijke verscheidenheid binnen de dominicaanse familie zoals die in de loop van de eeuwen is uitgegroeid’. De paus noemt in zijn brief grote heiligen uit de geschiedenis van de predikers. Ook wijst hij op de zestiende-eeuwse school van Salamanca als een plaats waar fundamenteel over gerechtigheid en menselijke waardigheid van elk mens werd nagedacht.

‘Synodaal proces’

Franciscus wijst erop dat Dominicus niet ‘overste’, maar ‘broeder’ genoemd wilde worden. ‘Dit ideaal van broederschap moest tot uitdrukking komen in een inclusieve vorm van bestuur waarin allen deelnamen aan het proces van onderscheiding en besluitvorming’, schrijft hij. ‘Dit “synodale” proces stelde de Orde in staat haar leven en zending aan te passen aan de veranderende historische context en tegelijkertijd de broederlijke gemeenschap te bewaren.’

Juist deze dagen wordt bekend dat de paus het synodale proces dat in oktober begint en drie jaar zal duren wil beginnen in de lokale kerken. In 2023 moet het uitmonden in een bijeenkomst in Rome.

Lees hier de hele tekst van de brief (Engels) en hier in Nederlandse vertaling (met dank aan Erik Borgman).

Reactie van de Magister

Magister Gerard Timoner reageerde met een hartelijke dankzegging aan de paus, die in zijn brief ‘erkent dat de familie van predikers praktisch alle levensstaten in de kerk omvat’ en dat er vele ‘genres van prediking’ bestaan. ‘Dominicus belichaamde een synergie van contemplatie en actie en was een voorbeeld van een discipel-missionaris, geroepen om te volgen en gezonden om de weg van het evangelie te prediken. Het is de moeite waard erover na te denken dat de Heilige Vader in plaats daarvan de term missionaris-discipel gebruikt. Misschien nodigt paus Franciscus ons uit om te beseffen dat de God die ons op zending stuurt, dezelfde God is die overal aanwezig is en ons voortdurend uitnodigt om Hem als discipelen te volgen.’

Reactie van de Magister

Meer over de dominicanen in Nederland

 

Delen