Pater Karelkapel start jongerenproject PAKKA!

Pater Karel Kapel Munstergeleen
Huis pater Karel

De Pater Karelkapel in Munstergeleen begint met een jongerenproject. Het project heeft de naam PAKKA! gekregen: Pak je Kans bij Pater Karel. De bedoeling is om jongeren van 11 tot 16 jaar de Pater Karelkapel, het museum en de beeldentuin te laten bezoeken.

Het project richt zich op jongeren in de hoogste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school en vormelingen of jongerengroepen van parochies. Het doel van dit project is niet alleen kennismaking met Pater Karel en zijn kapel, maar ook om vanuit deze kennismaking levensbeschouwelijke en gelovige thema’s aan de orde te stellen.

19 november Kennismaking voor leerkrachten en begeleiders

Het project PAKKA! is een initiatief van onder meer de paters passionisten, de bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs, de werkgroep van de basiliek in Sittard en het project ‘Zin in Leven’. Op 19 oktober is er een kennismakingsbijeenkomst voor leerkrachten en begeleiders van jongerengroepen in parochies. Belangstellenden kunnen dan zelf de routes lopen, die de jongeren bij een bezoek aan de kapel ook gaan lopen. Er zijn vier routes en bij iedere route hoort een rugzakje met teksten, opdrachten en vragen.

Passionist pater Karel Houben

Pater Karel Houben leefde van 1821 tot 1893. Hij werd geboren in Munstergeleen en trad in bij de Passionisten. Via België en Engeland kwam hij in Ierland terecht op Mount Argus. Pater Karel sprak slecht Engels en kon daarom niet preken. Wat hij wel kon als geen ander was luisteren en troosten. Toen de zieken die hij bezocht melding maakten van zijn genezende gaven, duurde het niet lang of dagelijks kwamen er honderden mensen naar Mount Argus voor zijn zegen. Al snel werd hij de man met ‘de helende handen’  genoemd.

Pater Karel werd gezien als een wonderdoener en zijn naam en faam verspreidde zich door heel Dublin en Ierland. Zieke en bedroefde mensen kwamen voor zijn zegen, zijn gebeden en om te biechten. Na zijn dood bleven de mensen naar Mount Argus komen. In 1988 werd hij zaligverklaard en na een wonderbaarlijke genezing in zijn geboorteplaats Munstergeleen volgde zijn heiligverklaring in 2007. Sindsdien is ook dit Limburgse dorp een bedevaartsoord.

Aandacht voor vergeten groepen die lijden

Rond de Pater Karelkapel zijn de passionisten gestart met een beeldentuin. Zij vragen hiermee aandacht voor groepen mensen die lijden, maar vaak vergeten zijn, zoals nabestaanden na zelfdoding, mensen die lijden onder een echtscheiding, mijnwerkers, vluchtelingen, slachtoffers van huiselijk geweld en zogenaamde sterrekinderen, die voor hun eerste verjaardag zijn overleden.

De zeven groepen zijn zorgvuldig gekozen op basis van ontmoetingen met mensen die de Pater Karel Kapel bezoeken. Het aantal beelden verwijst naar de zeven smarten van Maria: in het evangelie wordt Maria zeven keer getroffen door wat haar zoon Jezus moet doormaken. Zij is diep geraakt omdat zij liefheeft. Zo’n beeldentuin past goed in het bedevaartsoord van Pater Karel, omdat hij altijd aandacht had en bad voor mensen die bij hem kwamen met hun verhaal en hun vragen. Het past ook bij het charisma van de paters Passionisten; de herinnering aan het lijden van Jezus, brengt hen ertoe zich in te zetten voor de mensen die lijden in onze tijd.

Meer over de Passionisten

Meer over de Pater Karel Kapel

Op 18 november is er in Kerkrade een lezing over het leven van Pater Karel

 

Delen