Pastoraat voor Woonwagenbewoners, Roma en Sinti genomineerd voor Mensenrechtenprijs

logo mensenrechtenmens prijs

Op 8 december 2022 reikt het College voor de Rechten van de Mens voor de vijfde keer de prijs MensenrechtenMens uit aan een bijzondere voortrekker. Dit jaar staat deze in het teken van armoede in Nederland. Het Pastoraat woonwagenbewoners, Sinti en Roma, het PWN, is een van de genomineerden voor deze prijs. De prijs is een waardering en aanmoediging voor voortrekkers die zich op bijzondere wijze inzetten voor mensenrechten.

Armoede en mensenrechten

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Mensen in armoede kunnen soms boodschappen en de energierekening niet meer betalen. Mensen besteden vaak minder geld aan gezond eten en hebben vaak veel stress over hun situatie. Zij leven korter en in minder goede gezondheid. Schaamte, eenzaamheid en depressies kunnen ertoe leiden dat mensen niet meer kunnen deelnemen aan onze samenleving. Door armoede komen mensenrechten onder druk te staan. En andersom geldt dat ook: staan je mensenrechten onder druk? Dan is de kans dat je arm wordt groter. De titel MensenrechtenMensen gaat dit jaar naar een voortrekker op het gebied van de bestrijding van armoede.

Bestaansrecht kwijt

Het PWN zet zich in voor de belangen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti in ons land. Dit doet het PWN door het uitgeven van publicaties en gesprekken om meer begrip te krijgen voor de cultuur van deze groepen. Ook biedt PWN ondersteuning aan gezinnen op pastoraal en maatschappelijk gebied. Drijvende kracht achter het PWN is pater Jan van der Zandt msc.

Het PWN vraagt aandacht voor een arm Romagezin met een zware rugzak. Het gezin is, na vier jaar gewoond te hebben in een afbraakwoning, in 2020 uit het huis gezet en niet in aanmerking gekomen voor herhuisvesting. Daarna is het gezin vrijwel direct uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen, de BRP, en is daardoor haar bestaansrecht kwijtgeraakt.
De erbarmelijke situatie waarin het gezin verkeert duurt al enkele jaren. De landelijke pastor van het PWN, pater Jan van der Zandt msc en oud CDA raadslid Nico van Jaarsveld trekken schouder aan schouder op om dit onrecht aan te klagen en een oplossing te zoeken. Zij koppelen specifieke kennis van/betrokkenheid bij de doelgroep aan maatschappelijke/politieke kennis en ervaring ten gunste van deze kwetsbare groep.

Het project Levenswerkboekjes is een van de voorbeelden, waarmee het PWN zich inzet om verbindingen te leggen tussen reizigers, Sinti en Roma en de burgersamenleving op grond van persoonlijke verhalen, ervaringen en kennis.

Inzet voor mensen aan de rand van de samenleving, voor mensen die niet gezien worden, zijn voor veel religieuzen een speerpunt. Daarom steunen de religieuzen het werk van pater Jan van der Zandt en het PWN financieel via KNR-PIN.

Meer weten:

Website Pastoraat voor Woonwagenbewoners, Roma en Sinti

Prijs voor MensenrechtenMens

Lees ook het interview met Pater Jan van der Zandt

 

Delen