Gemeenschap Ad Montem schrijft Open brief aan Poetin en patriarch Kirill

Brief

De leden van de gemeenschap Ad Montem hebben een open brief geschreven aan president Poetin en patriarch Kirill. Het is een oproep om vrede. De brief is vertaald in het Nederlands, Engels en Russisch en aan hen beiden verstuurd.

Titus Brandsma

In de brief verwijzen de briefschrijvers naar de karmeliet Titus Brandsma die op 15 mei heilig zal worden verklaard. “Dit is de reden voor onze oproep om alle militaire operaties en oorlogshandelingen tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Terwijl de spanningen en de onrust tussen landen in Europa toenamen, deed Titus Brandsma in 1931 een oproep voor vrede en ontwapening. Zijn inzet voor vrede en zijn verzet tegen geweld en onderdrukking, leidde tot arrestatie en tenslotte deportatie naar het concentratiekamp Dachau. Daar is hij in 1942 als oorlogsmartelaar gestorven. Titus Brandsma bleef ook de kampbeulen permanent zien met de ogen van de Liefde. Hij herkende in iedere mens en dus ook in hen, het Gelaat van Christus. Brandsma is voor ons een voorbeeld van christelijk leven dat in het Europa van 2022 ons en de hele mensheid herinnert aan de waardigheid van ieder mens.”

Orthodoxe traditie

Ook wordt verwezen naar de orthodoxe traditie, die zich uitspreekt over de waardigheid van de mens en over oorlog en vrede. De heilige vaders uit deze traditie waarschuwen vooral voor de innerlijke oorlog in ieder menselijk hart, die de bron van dit uiterlijk conflict is. “Als menselijke wezens zijn wij in oorlog zolang we leven, want ons leven is verscheurd tussen persoonlijke pijn een
Gods roeping tot geweldloosheid. Onze innerlijke oorlog is allereerst een geestelijke oorlog. Dat is de oorlog die we moeten uitvechten, binnen onszelf, zodat we deze niet buiten onszelf plaatsen en de wereld laten betalen voor een enkel verhaal van pijn.”

De waardigheid van ieder mens en ieder volk

De briefschrijvers noemen het Russisch volk drager van een prachtige geschiedenis en cultuur, maar wijzen erop dat dit voor alle volken en bevolkingsgroepen in Europa geldt, dus ook voor Oekraïne. Nationaal belang of eigenbelang leidt er soms toe anderen af te wijzen als minderwaardig en ongewenst. Door deze leugen die kan leiden tot het gewetenloos doden van anderen onder het mom van eigen recht of veiligheid.

De Liefde als enige waarheid

De brief vervolgt: “Ieder ‘volk’ – of wat we gewoonlijk als volk aanduiden – en alle mensen in dat volk, verdienen een hoge mate van respect en waardering. Want overal ter wereld is er één waarheid: de Liefde. Overal ter wereld is de kern van elke menselijke ziel de Liefde. In ons hart weten we dit allemaal. Deze ‘kennis’ is de basis van het menselijk samenleven overal ter wereld door heel de mensengeschiedenis heen. Soms lijkt deze kennis tijdelijk vergeten en verandert wederzijds respect en samenleven in elkaar veroordelen en strijd. Als wij vergeten dat de kern van het menselijk leven de Liefde is, zoals nu gebeurt in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, dan is er alle reden om elkaar op te roepen tot trouw aan de eigen en gemeenschappelijke waardigheid.”

Oproep

Tot slot roepen de briefschrijvers op om in naam van de mensheid alle oorlogshandelingen en militaire operaties onmiddellijk te beëindigen. “Laten we samen bouwen aan een nieuwe wereld die is gebaseerd op wederzijds respect, verbondenheid en liefde. Een wereld waarin ieder mens zich welkom kan voelen. Dan kunnen wij in vrede met elkaar leven en ten volle genieten van de  menselijke en culturele rijkdom als personen en volken. ”
Daarnaast vragen zij alle organisaties die zich verantwoordelijk weten voor de vrede en de waardigheid van ieder mens waar ook op aarde, deze oproep te steunen en te verspreiden.

Gemeenschap Ad Montem

De gemeenschap Ad Montem bestaat uit twee leden, beiden verbonden met de Karmel. Ze leven op Schiermonnikoog een leven volgens de traditie van de christelijke mystiek leidraad is. Zij trekken daarin op met de trappisten van Schiermonnikoog.

Brief aan Poetin en Patriarch Kirill

Brief aan Poetin en Patriarch Kirill Russisch

Letter to Putin and Patriarch Kirill ( Engels)

Meer over de gemeenschap Ad Montem

Delen