Nomineer inzet voor zorgzame omgang met de Schepping voor de Martine Vonkprijs

Op 28 en 29 mei wordt het GroenGelovig evenement gehouden, dit jaar als online evenement. Op vrijdag is er een openingsviering en op zaterdag zijn er diverse webinars en workshops. In de week erna houden de partnerorganisaties van het evenement zelf ook nog diverse online activiteiten.

GroenGelovig wordt georganiseerd door een aantal christelijke organisaties die zich inzetten voor behoud van de Schepping waaronder TEAR, GroeneKerken en de Laudato Si’ werkgroep Nederland.

Martine Vonkprijs

GroenGelovig roept een Martine Vonk prijs in het leven. De prijs is bestemd voor organisaties, individuen of projecten die zich vanuit het christelijke geloof inzetten voor een zorgzame omgang met de schepping. Van 22 april tot 10 mei kun je een organisatie, persoon of project indienen door het opgave formulier op deze website in te vullen. De eerste Martine Vonk prijs wordt op het online GroenGelovig event op 28 mei uitgereikt.

Wat zijn de criteria?

De volgende aspecten worden gewogen bij het toekennen van de Martine Vonk prijs. Niet alle aspecten hoeven zichtbaar te zijn. Wel geldt: hoe meer aspecten aanwezig zijn, hoe groter de kans op de prijs.

  1. verwondering: bijdrage aan positieve waardering van natuur, oog voor het wonder van de schepping
  2. genieten van genoeg: de waarde van begrenzing in het leven, het dagelijkse leven dat in afstemming met de schepping vorm krijgt waarin het goede leven met de schepping gestalte krijgt
  3. spiritualiteit: aandacht voor Gods nabijheid, stilte, bezinning en reflectie
  4. gemeenschapsleven: oog voor gezamenlijke waarden, inspanningen en activiteiten
  5. natuurbehoud: aandacht voor behoud, beheer of herstel van natuurwaarden
  6. eerlijke handel: oog voor gerechtigheid; recht doen aan medemens en schepping

Over Martine Vonk

Milieudeskundige Martine Vonk was gedurende haar leven op talloze manieren actief op het snijvlak van geloof en zorg voor de schepping. Ze overleed op 14 november 2019 op 45-jarige leeftijd. Als mensen en organisaties die zich verenigen onder de koepel van GroenGelovig zijn we dankbaar voor de inspiratie die we van Martine Vonk tijdens haar leven mochten ontvangen. Velen van ons zijn mede door haar op het spoor gekomen van ‘groen geloven’. In onze activiteiten bouwen we voort op wat Martine in haar leven heeft gedaan. Met de Martine Vonk prijs willen we de nagedachtenis aan Martine hooghouden en elkaar en anderen blijven inspireren om stappen te zetten naar een eerlijke, groene wereld.

Meer informatie over GroenGelovig en het nominatieformulier.

Delen