Pater Mark-Robin Hoogland cp nieuwe voorzitter KNR

Pater Mark-Robin Hoogland
Pater Mark-Robin Hoogland

Pater Mark-Robin Hoogland is op 9 juni door de Algemene Vergadering van de KNR gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee abt Bernardus Peeters op. Die moest in februari van dit jaar deze functie  neerleggen toen hij tot generaal-abt van de trappisten werd gekozen. Pater Mark-Robin Hoogland is sinds 2012 provinciaal overste van de Provincie Nederland en Noord-Duitsland van de passionisten. Hij is in juni 2019 gekozen in het Bestuur van de KNR en had daarin tot nu toe de functie van secretaris.

Pater Mark-Robin Hoogland heeft een doctoraat in de systematische theologie. Hij is gastdocent van Katholieke Theologische Universiteit in Chicago, verbonden aan het Thomas Instituut. Tijdens zijn studie en periode als diaken heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan bij de zusters van moeder Theresa, bij het stiltecentrum van Pax Christi in Utrecht en andere diakonale projecten in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het pastoraat door werkzaamheden in diverse parochies van het bisdom Rotterdam, het studentenpastoraat en de Portugeessprekende gemeenschap. 

Broeder Bram Hommel herkozen

Broeder Bram Hommel van de broeders van Huijbergen werd herkozen als lid van het bestuur voor een tweede termijn. De samenstelling van het bestuur is daarmee als volgt:

  • Pater Mark-Robin Hoogland, voorzitter
  • Zuster Monica Raassen, vice-voorzitter
  • Zuster Sara Böhmer, penningmeester
  • Broeder Bram Hommel, lid
  • Zuster Ancilla Martens, lid
  • Zuster Melina Polo, lid

 

In april van dit jaar werd pater Mark-Robin Hoogland gekozen in het bestuur van de UCESM, de Unie van Europese Conferenties van Religieuzen

 

 

 

Delen