Nieuwe besturen Missiezusters van Steyl en Broeders van OLV van Lourdes

Nieuw Provinciaal Bestuur in de Duitse Provincie van de Missiezusters van Steyl

Zr. Maria Theresia Hörnemann SSpS is de nieuwe provinciale overste van de Duitse provincie van de Missiezusters van Steyl. Ook het Moederhuis in Steyl valt onder deze Duitse provincie. Zuster Maria Theresia is 68 jaar oud. Op 27 augustus 2022 werd zij samen met haar raadsleden, in het Moederhuis te Steyl, geïnstalleerd. In het provinciale bestuur wordt zij bijgestaan door:
Zuster Bettina Rupp,
Zuster Ilse Beckmann,
Zuster Luzia Schmuki,
Zuster Martina Kohler.

In december 2004 fuseerden de provincies: Noord-Duitse provincie, Zuid-Duitse provincie en de Provincie Moederhuis te Steyl, tot één Duitse provincie. De provincie telt momenteel 215 zusters. Zij komen zowel uit Europa als ook uit diverse overzeese landen. Het Provincialaat is gevestigd in Mönchengladbach.

Broeders van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes

Op 25 augustus koos het Algemeen Kapittel van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes een nieuw bestuur. Broeder Ton Houdé werd herkozen als algemeen overste. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Broeder Ton Houdé, algemeen overste
Broeder Herman Yosef Gultom, plaatsvervanger
Broeder Franklin Clemencia, raadslid
Broeder Albertus Komang Alit, raadslid
Broeder Hugo Fahik, raadslid

Delen