Diverse nieuwe besturen van religieuze instituten

Generaal Bestuur Missiezusters van het Kostbaar Bloed

In de maanden augustus en september zijn er weer op diverse plaatsen kapittels gehouden en nieuwe besturen gekozen. Hieronder een klein overzicht:

Congregatie van het heilig Sacrament (Provincie Noord-Europa)

Pater Eugène van Heyst, provinciaal
Pater Jean-Claude Cuennet, vice-provinciaal
Pater Hans van Schijndel, lid
Pater Mateus Patricio, lid
Pater Gérard Daix, lid
Pater Aad van Ruiten, lid
Pater Fons Kuster, econoom

De congregatie is  in 1856 door de heilige Pierre-Julien Eymard in Parijs werd opgericht. In 1863 werd ze door de paus goedgekeurd. Wereldwijd is zijn er communiteiten in 29 landen verspreid over vijf continenten.  In Nederland zijn er twee communiteiten in Amsterdam (Begijnhofkapel) en in Nijmegen (Brakkenstein).

Het Nederlands Huis van de Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar Bloed

Zuster Bernarda Verheggen, overste van het Huis
Zuster Clara Op de Weegh, vervangend Overste
Zuster Margaretha Wolters, lid

Nieuwe Generaal Overste Redemptoristen

De redemptoristen,  hebben op hun 26ste algemene kapittel hun Braziliaanse confrater Rogerio Gomes verkozen tot nieuwe generale overste. Rogerio Gomes werd op 7 oktober 1974 geboren in een bescheiden gezin in Alterosa (Minas Gerai, Brazilië). Hij trad in 2002 toe tot de redemptoristen en werd in 2006 tot priester gewijd. Hij studeerde moraaltheologie en specialiseerde zich in de bio-ethiek. In 2014 werd hij overste van de redemptoristen in Brazilië en sinds 2016 is hij algemeen raadgever van de redemptoristen voor de regio Latijns-Amerika en de Caraïben. Gomes is gastprofessor aan de Accademia Alfonsiana in Rome.

De nieuwe algemene overste heeft een mandaat van zes jaar. Hij krijgt de opdracht om de lijnen uit te tekenen voor de missie van de redemptoristen in een periode vol veranderingen en samen met zijn confraters na te denken over de identiteit van de redemptorist, zijn missie, zijn religieuze leven en vorming.

De congregatie werd in 1732 door de heilige Alphonsus-Maria Liguori gesticht. Het charisma legt de nadruk op de navolging van Christus, de verkondiging van het woord van God en de zorg voor de armen en mensen die verlaten zijn. Momenteel zijn er meer dan 4.600 redemptoristen actief in 80 landen, waaronder in Nederland.

Generaal overste Missiezusters van het Kostbaar Bloed herkozen

In september hielden ook de missiezusters van het Kostbaar Bloed hun vijfjaarlijkse generaal kapittel. Zuster Monica Mary Ncube is herkozen als Generale Overste.

Het hele bestuur bestaat uit:

Zr. Monica Mary Ncube CPS (Generale Overste),Zr. Marian Maskulak CPS (Vicares), Zr. Walburga Ballhausen CPS (2e assistente), Zr. Pauline Mpongo CPS (3e assistente), Zr. Maria Veronica Dingi CPS (4e assistente).

Wereldwijd zijn er zo’n  700 zusters die verspreid over 21 landen en 5 continenten wonen en werken. In Nederland is er een klooster in Aarle-Rixtel. In de weken van het Generaal Kapittel brachten de deelnemers ook een bezoek aan dit klooster in Nederland.

Congregatie van de Zusters Ursulinen van Bergen

Voor een eerste periode van vier jaar is de heer, diaken Jules Post, benoemd als algemeen administrator

Delen