Bestuur broeders van Maastricht herkozen, nieuwe priorin Benectinessen Fons Vitae

In de afgelopen weken vonden er bij diverse religieuze gemeenschappen kapittels en bestuursverkiezingen plaats. O.a. bij het Religieus Huis Nederland van de Broeders van Maastricht (FIC) en bij de Benedictinessen van priorij Fons Vitae in Nuland.

Bestuur Religieus Huis Nederland FIC

Bij de broeders van Maastricht werd het zittende bestuur herkozen voor een periode van drie jaar. Het wordt gevormd door:

Broeder Wim Luiten, overste
Broeder Frans School, plaatsvervangend overste
Broeder Gerard Langelaan, bestuurslid

Benedictinessen van het heilig Sacrament

Tijdens het kapittel van Priorij Fons Vitae te Nuland is zuster Marie-Thérèse Versteegen tot priorin gekozen.

Delen