Nieuw provinciaal bestuur fraters van Tilburg

Volgens artikel 201 van deel II van onze Constituties heeft de algemene overste, frater Lawrence Obiko, met instemming van de leden van het generaal bestuur en na het provinciaal kapittel van de provincie Nederland gehoord te hebben, een nieuw provinciaal bestuur benoemd voor de provincie Nederland:

Frater Broer Huitema: provinciaal overste
Frater Niek Hanckmann: 1e bestuurslid en plaatsvervangend overste
Frater Ad de Kok: 2e bestuurslid
Deze benoemingen zijn voor de bestuursperiode 2021 – 2027 en gaan in per 10 december 2021.

Delen