Nieuw bestuur Dominicanessen van Voorschoten

Bestuur Dominicanessen van Voorschoten
Het nieuwe bestuur: v.l.n.r. zuster Pauline Haverkamp, zuster Liduina Groenewegen en overste zuster Regina Plat. Foto: dominicanen.nl

Tijdens het 29ste kapittel kozen de dominicanessen van Voorschoten een nieuw bestuur.  Zuster Regina Plat werd herkozen als overste. Zuster Liduina Groenewegen en zr Pauline Haverkamp zijn de nieuwe bestuursleden. De congregatie bestaat uit 31 zusters – veelal op hoge leeftijd – en is op weg naar haar voltooiing.

Herbestemming Huize Bijdorp

Het nu gehouden kapittel van 13-15 juni,  is daarin een belangrijke stap, omdat het de formele besluiten heeft moeten nemen ten aanzien van het in erfpacht uitgeven van de buitenplaats Huize Bijdorp. Op deze buitenplaats heeft de congregatie het grootste deel van haar ruim 180-jarig bestaan gewoond en gewerkt. De plek wordt bestemd voor maatschappelijke doeleinden die overeenkomen met het gedachtegoed van de zusters: voor kwetsbare mensen.

Tijdens het koorgebed aan het einde van de 15e juni zijn de namen van de gekozen bestuursleden bekend gemaakt. Voor de herbenoeming van zuster Regina als Algemeen Overste is bij de paus instemming (postulatie) aangevraagd omdat het aantal termijnen dat zij officieel Algemeen Overste mag zijn, zijn verstreken.

 

Lees meer op de website van Dominicaans Nederland

Delen