Negen franciscaans geïnspireerde vredesmeditaties

Onder de titel ‘Vrede en alle goeds!’ zijn negen franciscaanse vredesmeditaties gebundeld. Uit het leven en denken van Franciscus zijn negen thema’s rond het basisthema ‘vrede’ gekozen. Bij elk thema is een korte meditatieve viering uitgewerkt. Het boekje is te gebruiken als een noveen, een negendaagse aaneengesloten meditatieve bezinning en viering. De uitgave is mogelijk gemaakt door een gift uit het ‘Liedfonds Midden onder U…’ onder auspiciën van de Franciscaanse Beweging.

Het boekje kan ook gebruikt worden als bezinning in de vredesweek. In de vredesweek is de noveen te starten op 25 september; de laatste dag is dan 3 oktober, de sterfdag van Sint Franciscus, en de vooravond van zijn feest op 4 oktober. Dan verbind je via de negen vieringen de vredesweek aan het feest van Franciscus.
Maar ook op elk ander moment dat je passend vindt, is de vredesnoveen te bidden, als uitdrukking van ons diep menselijk verlangen naar vrede – in ons eigen leven, tussen mensen en in de wereld.
Je kunt eveneens de negen vieringen verspreiden over een langere tijd.

Meer informatie vindt u via Vredesmeditaties Franciscaanse beweging

Via de webshop kunt u het boekje  ‘Vrede en alle goeds!’ bestellen

Delen