Collecterooster 2023 voor missionaire collecten is bekend

afbeelding: Mathieu Stern, unsplash

Het kerkelijke collecterooster voor de collectes voor missionaire organisaties is bekend. Ieder jaar stelt de bisschoppenconferentie data vast waarop tijdens de vieringen in de katholieke kerk gecollecteerd moet of mag worden voor het werk van missionaire organisaties. Het rooster voor 2023 is alsvolgt:

Collecterooster 2023

22 februari t/m 9 april Vastenactie
29 – 30 april Roepingenzondag
20 t/m 28 mei Week Nederlandse Missionaris
26 – 27 augustus MIVA
7 -8  oktober Wereldmissiedag van de kinderen
21 – 22 oktober Wereldmissiedag (Missio)
4 – 5 november Zondag voor de Oecumene (Kath. Vereniging voor Oecumene)
3 t/m 24 december Bisschoppelijke Adventsactie

Tijdschrift Missionaire Agenda

In het blad Missionaire Agenda presenteren deze organisaties hun campagne. Ze vertellen meer over het project waarvoor wordt gecollecteerd. De groepen voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk (MOV) in de parochies ondersteunen deze campagnes in hun eigen parochies. Zij vertellen erover tijdens de vieringen of in het parochieblad. Soms worden er ook extra activiteiten georganiseerd. De Missionaire Agenda helpt de MOV-groepen hierbij met achtergrondinformatie, voorbeelden van mooie acties en suggesties voor de liturgie.

Delen