Materiaal voor de periode van de Schepping

De zeven doelen van Laudato Si'

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. In 2015 riep Paus Franciscus 1 september voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping. 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor de schepping van groot belang was. Gedurende de hele periode tussen deze twee belangrijke data zullen kerken en gelovigen extra stil staan bij de zorg voor de aarde.

Speciaal liturgisch materiaal

De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ werkgroep Nederland heeft het materiaal wat aangepast aan de Nederlandse situatie. Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si’, onderscheidt men 7 grote doelstellingen.

  1. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Aarde”: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk;
  2. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Armen”: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
  3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen;
  4. Een eenvoudige levensstijl;
  5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
  6. Ecospiritualiteit;
  7. Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Laudato Si’ werkgroep Nederland

De Laudato Si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de KNR. Deze is ingesteld bij het uitkomen van de pauselijk encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is mgr. Gerard de Korte.

Het materiaal is te downloaden via de website van de Laudato Si’ werkgroep Nederland

Delen