Website Laudato-si.nl geheel vernieuwd

logo laudato Si' Alliantie 2022

De website Laudato-si.nl is geheel vernieuwd en heeft een eigentijds jasje gekregen.  De site laat mensen kennismaken met het gedachtengoed van paus Franciscus over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis: de aarde. Op een heldere en aansprekende manier vertelt de site de boodschap uit de encycliek Laudato Si’ die in 2015 verscheen. Er zijn samenvattingen, leeswijzers en gesprekhandleidingen te vinden. Ook zijn er liturgische suggesties en voorbeelden om in eigen parochie en gemeenschap of thuis concreet handen en voeten te geven aan de ecologische bekering waartoe de paus ons oproept.

Een voorbeeld zijn de wekelijkse voorbeden van de Werkgroep Duurzaam Geloven Sint Maarten. Naar aanleiding van een nieuwsbericht schrijven leden van de werkgroep iedere week een voorbede. Daarbij wordt een passage geplaatst uit de encycliek. De visie van integrale ecologie van paus Franciscus bevat namelijk veel handreikingen voor omgang met grote vraagstukken. Deze voorbeden zijn voorbeelden die u kunt gebruiken in de wekelijkse viering. Ze zijn te vinden op de nieuwe website.

 

Periode voor de schepping

De start van de nieuwe website valt mooi samen met de start van de Periode voor de Schepping. De paus roept alle gelovigen op om in de weken van 1 september t/m 4 oktober extra aandacht te besteden aan de zorg voor de Schepping. Op de nieuwe website zijn tal van voorbeelden voor vieringen en andere activiteiten te vinden.

Laudato Si’ Alliantie Nederland

De website wordt beheert door de Laudato Si’ Alliantie Nederland. Deze kerkelijke instelling promoot sinds 2015 de visie van Paus Franciscus op de milieu- en klimaatproblemen en sociaal onrecht. De pauselijke documenten Evangelii Gaudium, Laudato Si’, Fratelli Tutti, geven handvatten en inspiratie om met deze vraagstukken om te gaan.

De alliantie bestaat uit negen katholieke organisaties, waaronder de KNR.  Zij hebben zorgen om het veranderende klimaat en de gevolgen voor kwetsbare mensen en natuur. Gezamenlijk werken zij aan oplossingen door toepassing en verspreiding van het gedachtegoed van Laudato Si’. Ontmoetingen tussen verschillende groepen, tussen mens en natuur en mens en God zijn daarbij van groot belang. Door de verbinding te ervaren met God, mensen en de aarde, gaan we samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis.

Community

Naast informatie geven wil de website Laudato-si vooral ook een platform bieden en een community vormen. In de komende weken zullen een instagrampagina en een besloten facebookgroep verder worden uitgewerkt.  Via de facebookgroep kan iedereen die geïnteresseerd is en de zorg voor de schepping een warm hart toedraagt ideeën uitwisselen en vragen stellen.

Website Laudato Si’

Instagrampagina

Facebookgroep

Delen